Particulieren

Private banking

Onze dienstverlening begint met een op maat gemaakt voorstel. Zodat u een helder overzicht krijgt van uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Daarnaast geven onze adviseurs u, met een scenario-analyse, inzicht in de haalbaarheid van uw specifieke wensen en doelen. Het voorstel op maat wordt kosteloos voor u opgesteld.

Private Plan

Bij complexe situaties stelt een gespecialiseerde externe financieel planner een Private Plan op. Deze expert adviseert strikt onafhankelijk, op basis van eigen kennis en inzichten. Naar wens kan een Private Plan ook op een later moment voor u worden opgesteld.

Periodieke aangescherpt

We bespreken de uitgangspunten van het voorstel op maat/Private Plan periodiek met u. Vervolgens scherpen wij  waar nodig  onze (beleggings)aanpak aan. 

InsingerGilissen