Particulieren

Private banking

Uw huidige situatie, wensen, doelstellingen en verwachte toekomstige ontwikkelingen vormen de basis voor een op maat gemaakt voorstel. Dit voorstel geeft u een toegankelijk en concreet overzicht van uw totale financiële situatie. Het brengt uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie in kaart. Daarnaast geven onze adviseurs u met een scenario-analyse; inzicht in de haalbaarheid van specifieke wensen en doelstellingen.

Private Plan

Bij complexe situaties stelt een gespecialiseerde externe financieel planner een Private Plan op. Deze expert adviseert strikt onafhankelijk, op basis van eigen kennis en inzichten. Naar wens kan een Private Plan ook op een later moment in de relatie worden ingezet.

Periodieke aanscherping

Wij bespreken de uitgangspunten van het voorstel op maat/Private Plan periodiek met u en scherpen onze aanpak vervolgens waar nodig aan, bijvoorbeeld rondom uw beleggingen. 

InsingerGilissen