Particulieren

Beleggen

Wilt u uw vermogen in stand houden of juist laten groeien? Dan kan het verstandig zijn een deel ervan te beleggen. Wij vinden dat beleggen een middel is en nooit een doel op zich. Hoe en waarin u belegt, is maatwerk en hangt voor een groot deel af van uw voorkeuren. Zoals welk risico u wilt en kunt lopen. Hoe dan ook, het is altijd belangrijk een juiste balans te vinden tussen rendement en risico.

Insinger Gilissen - Every step of the way

U kunt rekenen op een persoonlijke aanpak

Wat uw voorkeuren ook zijn, u bent bij ons verzekerd van een persoonlijke benadering. Daarbij kunt u rekenen op een onafhankelijk beleggingsbeleid, een breed beleggingsassortiment en een transparante tariefstructuur. Het voorstel op maat dat uw private banker in overleg met u periodiek aanpast, is de basis voor ons beleggingsadvies. Zo houden wij optimaal rekening met wat u nu en voor de toekomst belangrijk vindt.

Onafhankelijk beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op onze beleggingsovertuigingen. Dit zijn onze belangrijkste overtuigingen:

Het belang van spreiding

Vermogenscategorieën reageren verschillend en soms tegengesteld op economische bewegingen. Om risico’s te beheersen is spreiding over en binnen de vermogenscategorieën van belang. Daarbij spelen de keuze van effecten en de bijbehorende risico-/rendementskarakteristieken een belangrijke rol. Ook een goede spreiding over landen (geografische spreiding) en sectoren (sectorale spreiding) zijn van belang om risico’s te beheersen.

Investeren in wat wij begrijpen

De financiële markten zijn in beweging, ook ten aanzien van effecten. Deze kunnen complex zijn, waardoor het ook moeilijk is om het risico in te schatten. Wij baseren onze beleggingsbesluiten op fundamentele analyse; wij beleggen alleen in wat wij begrijpen en doorgronden. Rendement, risico en kosten Beleggen draait niet alleen om het verwachte rendement. Het is een geïntegreerde afweging van rendement, beleggingsrisico’s en kosten. Het selecteren van beleggingen doen wij altijd op basis van netto rendementsverwachtingen. Dit betekent dat kosten zorgvuldig worden meegewogen in beleggingsbeslissingen.

Afwijken van marktconsensus

In ons beleggingsbeleid richten wij ons op het behalen van rendement tegen een acceptabel risico. Ons beleid kan dan ook afwijken van marktconsensus als de risico’s in verhouding tot het verwachte rendement naar onze mening te groot zijn. Als wij bijvoorbeeld van mening zijn dat specifieke vermogenscategorieën, regio’s of sectoren te grote risico’s met zich meebrengen, dan zullen wij deze mijden.

Voorkeur voor kwaliteit

In onze beleggingen hebben wij een sterke voorkeur voor kwaliteit. Zo wordt bij het selecteren van ondernemingen gelet op een sterke balans en winstgroei en bij beleggingsfondsen zijn consistente beleggingsprestaties van belang. Dergelijke kwaliteitsinvesteringen leiden tot betere risico-/rendementskarakteristieken over een lange termijn dan de bredere markt.

Andere manieren van
contact opnemen

Contactmogelijkheden met InsingerGilissen

 • Telefonisch contact

  Wij staan u graag op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur te woord; +31 20 521 50 00.

  Bel InsingerGilissen
 • Contact via e-mail

  Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw e-mail.

  Stuur e-mail

Gerelateerde items