Particulieren

Counterpoint

Hoe belangrijk is het wereldwijde handelsconflict?

Quintet CIO Bill Street gaat nader in op de vraag hoe belangrijk het wereldwijde handelsconflict is.

Meer weten of onze Counterpoint publicatie ontvangen met onze visie voor 2020? Neem contact op via privatebanking@insingergilissen.nl of telefonisch via +31 (0)20 527 67 67.

De gangbare opvatting
Het Amerikaans-Chinese handelsconflict zal een zware wissel blijven trekken op de wereldeconomie.

De aanhoudende spanningen tussen de VS en China blijven het nieuws beheersen. De handelsoorlog was een belangrijke aanjager van de kortetermijn-marktbewegingen. Veel commentatoren denken dat dit in 2020 de belangrijkste factor van invloed voor de financiële markten zal zijn.

Volgens het Internationaal Monetair fonds (IMF) is aanhoudende onzekerheid over de handelsoorlog schadelijk voor de wereldeconomie. Het IMF heeft berekend dat, in vergelijking met een scenario zonder handelsoorlog, de schade in 2020 voor het Amerikaanse BBP bijna 1,6% zou kunnen zijn, en voor het Chinese BBP bijna 2%.

Toch blijven de beurzen stijgen. Zouden handelsspanningen misschien voor veel ruis zorgen, terwijl ze op de langere termijn geen rol van betekenis spelen?

Het andere geluid
Het voordeel van invoerrechten is dat ze de binnenlandse structurele verandering en bedrijfsinnovatie versnellen, waardoor er goei op de lange termijn ontstaat.

Laat er geen misverstand bestaan over onze kernvisie: de handelsoorlog tussen de presidenten Trump en Xi levert mogelijk grote risico’s op voor de wereldeconomie. Hun retoriek heeft zonder twijfel een negatief effect gehad op het wereldwijde producentenvertrouwen. Tegelijkertijd is het belangrijk op te merken dat, ondanks alle herrie en tweets, de aandelenmarkten in de loop van 2019 recordhoogtes hebben bereikt. Chinese aandelen zijn bij buitenlandse beleggers nog nooit zo populair geweest.

Dit kan deels worden toegeschreven aan beleidsingrepen, en met name aan het feit dat er zonder handelsgeschil niet zo’n ruim monetair beleid was gevoerd. Aan de andere kant weerspiegelt het ook een omvangrijke, structurele verschuiving richting diensten. Het verlies van werkgelegenheid in de productie-industrie is in China probleemloos opgevangen door, bijvoorbeeld, de groei in sectoren als e-commerce, digital entertainment, gezondheidszorg en onderwijs. In Japan, ook een land dat in het oog van de handelsstorm zit, is het negatieve effect deels teniet gedaan door de enorme groei van informatiediensten, zoals computerprogrammering en dataverwerking.

In sommige gevallen zorgt het handelsgeschil voor versnelde herverdeling van grondstoffen vanuit productmarkten waarvan de economische groei de afgelopen jaren een klap heeft gekregen. Dit is een weerspiegeling van structurele veranderingen in de consumentenvraag. Een van de beste voorbeelden is de automarkt, waar een forse krimp in de verkoop heeft bijgedragen aan een vertraging van de wereldwijde groei.

Op langere termijn zouden producenten door toedoen van handelsgeschillen zich kunnen richten op productie dichter bij huis. Ze zouden grote kostenbesparingen kunnen creëren door over te stappen op nieuwe technologieën als 3D-printen.

De economische vooruitzichten voor landen buiten de VS en Europa hangen wellicht meer af van binnenlandse factoren dan van de handelsoorlog. In China zijn de autoriteiten bezig de buitensporige kredietgroei de kop in te drukken. De harde klap die schaduwbankieren opliep, heeft geleid tot een forse vertraging van de industriële productie en dalende prijzen. Toch blijft er in China ruimte voor zowel monetaire als fiscale impulsen. We verwachten dat dit verder zal worden toegepast op de gebruikelijke, gecontroleerde manier.

De tien lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN), waaronder Singapore en Zuid-Korea, zijn ook geraakt door de afgenomen wereldhandel. Aan de andere kant profiteert een land als Vietnam van bedrijven die vanuit China een nieuwe standplaats kiezen. Op andere plekken in de wereld, van Latijns-Amerika tot Centraal-Europa en Afrika, vormen de grondstoffenkoersen een belangrijkere factor. In dat verband vormt het vooruitzicht van lage oliekoersen en goedkope landbouwproducten een reden voor optimisme.

Per saldo verwachten we dat de handelsretoriek zal aanhouden, vooral in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Hoewel dit breed zal worden uitgemeten in het nieuws, met hogere volatiliteit en negatiever sentiment tot gevolg, ligt het effect ervan op de economieën en de groei veel genuanceerder.