Particulieren

Counterpoint

Kan Europa opbloeien?

Quintet CIO Bill Street gaat nader in op de vraag of Europa kan opbloeien.

Meer weten of onze Counterpoint publicatie ontvangen met onze visie voor 2020? Neem contact op via privatebanking@insingergilissen.nl of telefonisch via +31 (0)20 527 67 67.

De gangbare opvatting
Lost Europa haar hardnekkige structurele problemen niet op, dan zal het de kant van Japan opgaan.

Veel wereldwijde beleggers zijn van mening dat Europa een soort ‘japanificatie’ doormaakt. Met dit begrip beschrijven economen de aanhoudende strijd van Japan tegen deflatie en de zeer lage groei die eind jaren ‘80 van de vorige eeuw begonnen is. Deze strijd wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke, maar inefficiënte monetaire stimulans, waardoor de obligatierente daalt en de schuldenlast toeneemt.

Japan en Europa lijken veel gemeen te hebben. Denk aan de recente daling van de rente op Duitse staatsobligaties, een afname van de verwachte inflatie op lange termijn voor de regio, stagnerende groei en negatieve rentes.

Europa heeft inderdaad te kampen met een economische malaise. Met name de Duitse maaksector maakt een pas op de plaats. Daarnaast hebben nieuwe invoerrechten hun weerslag op de export, is Turkije al enige tijd in een recessie en heeft de brexit grote invloed op de Britse economie. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft weinig ruimte voor verdere renteverlagingen nu beleidsmakers twijfelen over het economisch effect van nóg lagere rentes. Bovendien zijn koersbepalende politici terughoudend over het verhogen van de overheidsuitgaven om de economie te stimuleren.

Het andere geluid
Dankzij de dieversiteit van de grootste vrijhandelszone ter wereld zijn er beleggingskansen in Europa.

De Europese economie heeft weliswaar structurele problemen, maar deze zijn niet vergelijkbaar met oorzaken van de stagnerende Japanse groei in de jaren ‘90 en ‘00. Japan heeft te maken met een grotere problematiek: de vergrijzing. Intussen zorgt de immigratie in Europa er juist voor dat de economie flexibeler blijft. Om het economische herstel te ondersteunen moesten Japanse bedrijven wantoestanden aanpakken, zoals gebrekkig bedrijfsbestuur en wederzijdse deelnames; problemen die tegenwoordig niet vaak voorkomen. Europa is een minder kapitaalintensieve markt: 17% voor Europa tegenover 32% voor Japan, op basis van activa/werknemers, netto-inkomen/activa en netto inkomen/capex.

Wanneer we verder kijken dan de krantenkoppen, vinden we goed nieuws in Europa. In Frankrijk is de werkloosheid afgenomen, deels dankzij arbeidsmarkthervormingen en overheidssteun voor beginnende bedrijven. Investeringen in intellectuele eigendomsrechten zijn gestegen naar 6% van het BBP; dat is hoger dan het vergelijkbare aantal voor de VS (5,1%). Deze focus op investeringen in hoogwaardige technologie (die van groot belang zijn om de kloof met de VS en Azië te dichten) zien we ook terug in landen als Portugal, Nederland en België.

Duitsland trekt ook grote kapitaalstromen aan voor de digitale technologiesector. Bovendien heeft het land een aanzienlijke voorsprong op het gebied van fintech. De vastberadenheid van Volkswagen om de concurrentie aan te gaan met de VS en China op het gebied van zelfrijdende auto’s mogen we niet onderschatten. Tesla heeft er onlangs voor gekozen om zijn nieuwe megafabriek in Duitsland te vestigen.

Europa kent zijn problemen, maar het is onwaarschijnlijk dat Europa het Japanse voorbeeld volgt en tientallen jaren van economische neergang tegemoet gaat.