Particulieren

Counterpoint

Blijft de Amerikaanse economie groeien?

Quintet CIO Bill Street gaat nader in op de vraag of de Amerikaanse economie blijft groeien.

Meer weten of onze Counterpoint publicatie ontvangen met onze visie voor 2020? Neem contact op via privatebanking@insingergilissen.nl of telefonisch via +31 (0)20 527 67 67.

De gangbare opvatting
De Verenigde Staten hebben de langste groeicyclus in hun geschiedenis doorgemaakt. Een recessie is dus een kwestie van tijd
.

Op 2 juli 2019 vierde de huidige Amerikaanse groeiperiode zijn 10e verjaardag en verbrak zo het oude record dat het land tussen 1991 en 2001 had gevestigd. In de afgelopen maanden gaven de wereldwijde economische statistieken een gemengd beeld. Geopolitieke kwesties, zoals het aanhoudende handelsconflict tussen de VS en China, leiden tot bezorgdheid bij veel economen en beleggers.

Het tempo van de wereldwijde groei was de afgelopen jaren laag. Volgens het Amerikaanse National Bureau of Economic Research is de Amerikaanse economie gemiddeld met 4,7% per jaar gegroeid gedurende de 10 conjunctuurcycli tussen 1949 en 2007. Tegelijkertijd staat de gemiddelde groei sinds 2009 op slechts 2,3%.

Het zijn verwarrende tijden voor beleggers. Zo lijkt bijvoorbeeld de traditionele relatie tussen werkgelegenheid en hogere inflatie te zijn verdwenen, waardoor de Federal Reserve (Fed, de Amerikaanse centrale bank) een verruimend beleid kan blijven voeren. Is er misschien een andere verklaring voor wat er aan de hand is met de Amerikaanse economie?

Het andere geluid
Dankzij innovatie en nieuwe technologie zal de Amerikaanse economie blijven groeien.

De economische groei in de Verenigde Staten van de afgelopen tien jaar heeft sommige wonden van de wereldwijde financiële crisis in 2007-2008 helpen genezen. In veel opzichten blijven de economische omstandigheden zeer gunstig. Het gezinsinkomen is flink gestegen en ook de koersen zijn omhooggeschoten, terwijl zowel op de aandelen als de obligatiebeurzen forse vermogensrendementen worden gerealiseerd. Het vertrouwen onder Amerikaanse consumenten blijft hoog; er is ruim voldoende werkgelegenheid en – in het jaar waarin presidentsverkiezingen plaatsvinden – is hun een verruimendere benadering van het begrotingsbeleid (wat betreft overheidsuitgaven en/of belastingen) in het vooruitzicht gesteld.

In de afgelopen 10 jaar hebben beleggers en economen regelmatig voorspeld dat het tij zou keren. Nu in 2020 is dit nog steeds het geval, terwijl er een wijdverbreide bezorgdheid heerst over een aanstaande recessie.

Dat een decennium van ononderbroken welvaart zo zeldzaam is, heeft één belangrijke reden: de welvaart had tot hogere inflatie moeten leiden, waardoor de Fed gedwongen was geweest de rente te verhogen.

De Amerikaanse arbeidsmarkt is inderdaad krap en de werkloosheid is de afgelopen 50 jaar nooit zo laag geweest. Desondanks blijft de inflatiedruk laag, waardoor de centrale bank voldoende speelruimte heeft om de rente verder te verlagen, mocht dit nodig zijn.

In onze visie kan men ruimschoots mogelijkheden creëren voor verdere kostenbesparingen en desinflatie in de dienstensector met behulp van zeer hoge IT investeringen in de VS en elders. Dit zal een belangrijke factor zijn in de verdere ontwikkeling van de Amerikaanse economische groei.