Particulieren

Beleggingsadvies

Als u kiest voor beleggingsadvies van InsingerGilissen, bent u degene die iedere beleggingsbeslissing neemt. Samen met uw private banker bepaalt u uw aanpak. Uw private banker ondersteunt u met gefundeerd advies en treedt op als klankbord. Via hem of haar en via uw online omgeving Mijn InsingerGilissen, voorzien wij u graag met concrete beleggingsinformatie en -ideeën.

Uw private banker trekt samen met u op

Uw private banker houdt altijd rekening met de afspraken en uitgangspunten in uw voorstel op maat. U bepaalt hoeveel u contact heeft, bij wie het initiatief ligt en op welke manier u invulling aan de adviesrol van uw private banker wilt geven.

InsingerGilissen