Particulieren

Aanvullende diensten

Als cliënt kunnen wij u begeleiding bieden bij fiscale vraagstukken, zoals erfrecht, vermogensstructurering, bescherming van uw vermogen en overdracht ervan. De specialisten van ons team Private Banking Services staan u graag terzijde en werken hierin nauw samen met uw private banker.

Private Plan

Wij bieden u, als onderdeel van onze dienstverlening, de mogelijkheid van een Private Plan. Ons Private Plan geeft u inzicht in de haalbaarheid van uw doelstellingen en dit biedt u houvast, rust en vooral overzicht.

In een Private Plan komen diverse onderdelen van uw financiële toekomst aan bod. Zoals de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, overlijden of de koop of verkoop van een (vakantie)woning. Ook de fiscale aspecten van uw beleggingen zijn een belangrijk onderdeel.

Het Private Plan laten wij opstellen - in samenspraak met u - door een gespecialiseerde externe financieel planner. Deze planner adviseert strikt onafhankelijk, op basis van eigen kennis en inzichten. Het Private Plan kan bij aanvang van onze relatie of later van toepassing zijn.

Estate Plan

Bij estate planning gaan wij nader in op dit belangrijke onderwerp. Estate planning heeft primair tot doel u inzicht te geven hoe u uw vermogen optimaal en fiscaal zo voordelig mogelijk kunt nalaten.

Een concreet plan dat aansluit bij uw wensen en de huidige fiscale wetgeving. Hierbij kunt u denken aan advies gericht op de juridische en fiscale begeleiding van de overdracht en instandhouding van (familie)vermogens. Een Estate Plan van InsingerGilissen kan u daarbij helpen. Net als bij een Private Plan laten wij een Estate Plan opstellen door een onafhankelijke externe specialist.

Bewind en Executele

Onze afdeling Bewind & Executele kan voor u optreden als bewindvoerder of als executeur. Als bewindvoerder is onze belangrijkste taak de zorg voor een verantwoorde besteding van uw vermogen. Namens de rechthebbende(n) dragen wij zorg voor een solide belegging en administratie.

Als professioneel en onafhankelijk executeur wikkelen wij nalatenschappen af volgens uw wensen. Wij wikkelen nalatenschappen af door heel Nederland, maar ook in het buitenland (meestal in Europa).