Over ons

In de media

Schenken of eerst aan jezelf denken?

Gepubliceerd in de NRC - 12 december 2017

 

Schenken is een goede manier om ‘met warme hand’ je vermogen gespreid over te dragen aan de volgende generatie. Het schenkingstraject kent echter veel componenten met de nodige impact op het vermogen van schenker en ontvanger. Wanneer is het dan precies wijs om te schenken?

De beslissing om te schenken wordt meestal vanuit emotie genomen. Toch is het verstandig om ook rationele aspecten in overweging te nemen – voor zowel schenker als ontvanger. Belastingwetgeving is bijvoorbeeld een belangrijke factor. Bij alle vormen van schenken ligt de belastingaanslag namelijk op de loer. Door jaarlijks ‘kleine’ bedragen belastingvrij te schenken, is een eerste slag te winnen. In 2017 kan een ouder ieder kind tot een bedrag van 5.320 euro en kleinkinderen tot 2.129 euro belastingvrij schenken. Als het kind tussen de 18 en 40 jaar is mag de ouder dit bedrag eenmalig verhogen tot 25.526 euro (2017). Mocht het kind de schenking gebruiken voor de eigen woning dan kan de ouder zelfs eenmalig 100.000 euro (2017) vrijgesteld schenken. Zo kunnen kinderen op allerlei manieren aardige bedragen ontvangen zonder schenkbelasting te betalen. Belangrijk is wel om altijd een beroep te doen op deze eenmalige vrijstellingen door aangifte te doen van de schenking.

Schenken met de warme hand?

Het percentage aan verschuldigde schenkbelasting boven de vrijgestelde bedragen is gelijk aan die voor de erfbelasting. “Als je je kind wilt helpen, voelt het besparen van belasting secundair”, zegt Dennis Weewer, bij InsingerGilissen verantwoordelijk voor Bewind, Executele & Estate Planning. “Maar de percentages van schenk- en erfbelasting kunnen oplopen van 10 tot 20 procent. Het omslagpunt ligt op 122.269 euro (2017) – minus de vrijstelling natuurlijk. Dus als je veel te schenken hebt, kun je het beter in stukken opknippen en warm schenken tegen 10% dan het bedrag ineens laten vererven tegen 20%.”

Een rekensommetje

De besparing kan snel oplopen, zoals een rekenvoorbeeld laat zien. Stel dat je één miljoen euro te schenken hebt aan je kind. Wanneer hij of zij dat bedrag in één keer erft, betaalt het kind ongeveer 183.700 euro aan erfbelasting. Als het bedrag in tien jaarlijkse bedragen wordt geknipt, valt de schenking in het lagere 10%-tarief en betaalt het ieder jaar 9.470 euro per jaar, dus in totaal 94.700 euro. Door jaarlijks te schenken wordt dus ca. 89.000 euro belasting bespaard.

Schuldigerkenning: op papier schenken

Naast het rechtstreeks schenken zijn er ook andere mogelijkheden om aantrekkelijk ‘warm’ te schenken. Schenken op papier bijvoorbeeld. Louis Dieperink, private planner bij InsingerGilissen, licht het toe: “Je schenkt je kind een bedrag, belast met schenkbelasting en leent het direct weer terug, tegen betaling van 6 procent rente. Er vindt dus geen overboeking plaats via de bank; het gaat in de vorm van een schuldigerkenning. Het kind kan de ontvangen rente gebruiken om de belasting box 3 te betalen over het te vorderen bedrag. Wat overblijft, is vrij te besteden, De ouder betaalt geen box 3 belasting meer over het geschonken bedrag. Bovendien komt het bedrag later in mindering op de nalatenschap. Belangrijke voorwaarde is dat de ouder de rente jaarlijks daadwerkelijk betaalt. Als je dat niet doet, komt er alsnog een aanslag erfbelasting overheen.”

Schenking buiten de gemeenschap van goederen

Het kan ook goed zijn om bepaalde aanvullende voorwaarden op papier te zetten, zegt Weewer: “Bijvoorbeeld dat de schenking niet binnen de gemeenschap van goederen valt. Als je dat niet doet en je kind gaat scheiden, gaat de ex er met de helft vandoor.” Deze ‘harde uitsluitingsclausule’ is heel gebruikelijk. “Maar dergelijke clausules moeten wel notarieel worden vastgelegd”, vult Dieperink aan.

Denk ook aan je eigen toekomst

Bij schuldigerkenning blijf je als ouder de beschikkingsmacht houden over het vermogen; het kind krijgt het bedrag in principe pas bij overlijden van de ouder. Toch schuilt er een addertje onder het gras, zegt Dieperink: “Je kunt door teveel te schenken in de situatie komen dat je zelf een negatief vermogen ontwikkelt, waarover je dan uiteindelijk teveel belasting hebt betaald.”
Gulle ouders die graag hun nazaten helpen, moeten dus eerst goed naar de eigen toekomstige levensbehoeften kijken. “Je moet jezelf niet leegschenken”, benadrukt Weewer. “Het gevaar bij schenken is dat je eerst alles tegen gunstige belastingtarieven schenkt, maar vervolgens in een situatie komt met hogere zorgkosten. Hoe ouder je wordt, vaak hoe meer zorgbehoevend. Zeker voor thuiswonende ouderen lopen de kosten elk jaar verder op. Er zijn mensen met een goed vermogen, die uiteindelijk niet meer de vrijheid hebben om naar een particuliere zorginstelling te gaan, omdat een te groot deel van hun vermogen geschonken is. Soms moeten de kinderen het als het ware weer teruggeven.”

Het totale plaatje

Er is dus meer dat schenken kan raken dan alleen belasting. “Schenken staat nooit op zichzelf”, zegt Weewer. “Het is een onderdeel van de totale beleggingsstrategie”. Pas als je weet wat je in de toekomst voor levensonderhoud nodig hebt, kun je nadenken over de vraag: hoe kan ik mijn overige vermogen het best schenken? “Schenken moet in je totale plaatje passen”, benadrukt Dieperink. “Het gaat om de inkomens- en vermogenspositie, het testament, de huwelijkse voorwaarden èn de eigen wensen en doelstellingen. Vooral die laatste zijn altijd lastiger te bepalen dan je denkt.”

InsingerGilissen en schenken 

Het is voor veel mensen een lastige vraag: welk deel van mijn vermogen zal ik schenken en wanneer? InsingerGilissen kan u helpen om een strategie te ontwikkelen, met een private plan en periodieke haalbaarheidsanalyses, die uitgaan van duizend economische scenario’s. Zo ontstaat overzicht, ook over de ontwikkeling van uw vermogen. Wilt u meer weten over weloverwogen schenken? Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek.

Meer weten over
schenken?

Contactmogelijkheden met InsingerGilissen

  • Telefonisch contact

    Dennis Weewer - Private Banking Services staat u graag te woord.

    Bel Dennis Weewer
  • Contact via e-mail

    Dennis Weewer - Private Banking Services reageert zo spoedig mogelijk op uw e-mail.

    Stuur e-mail