Over ons

Code Banken

Hoe de Code Banken* is toegepast binnen InsingerGilissen leest u hier.  

*De Code Banken is op 1 januari 2010 geïntroduceerd en geldt voor alle banken in Nederland. De Code bestaat uit principes die bepalen hoe Nederlandse banken met integere bedrijfsvoering en een evenwichtige belangenafweging van alle stakeholders moeten omgaan. De Code Banken bevat principes op het gebied van corporate governance, risicobeheer, audit en bezoldiging waaraan de banken zich moeten houden.

Per 1 januari 2015 is de Code Banken hernieuwd, als onderdeel van het pakket Toekomstgericht bankieren. Met de vernieuwde Code Banken, het Maatschappelijk Statuut en de implementatie van de bankbrede bankierseed (en daarmee de gedragsregels en het tuchtrecht), die van toepassing zijn op alle medewerkers van Nederlandse financiële instellingen, benadrukken banken hun sociale rol en streven zij ernaar om aan de verwachtingen van de maatschappij te voldoen.  

Bankierseed

Onze raad van bestuur, raad van commissarissen en medewerkers hebben de bankierseed afgelegd. Ons bestuur en onze commissarissen onderschrijven de gedachte achter deze eed. Niet alleen omdat integriteit een van onze kernwaarden is. Ook omdat wij ons ervan bewust zijn dat de eed de bijzondere verantwoordelijkheid versterkt die onze bankmedewerkers dragen.

Contact

Contactmogelijkheden met InsingerGilissen

  • Telefonisch contact

    Wij staan u graag op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.30 uur te woord; +31 20 521 50 00.

    Bel InsingerGilissen
  • Contact via e-mail

    Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw e-mail.

    Stuur e-mail