5 vragen met antwoorden over het private plan

InsingerGilissen, 15 SEP 2020

Een private plan geeft rust, zeker in een onzekere periode van een leven. Maar hoe ziet zo’n plan er precies uit? Vijf vragen over het private plan. Met antwoorden van senior private planner Louis Dieperink en senior private banker Geertjan Kleijweg van InsingerGilissen

InsingerGilissen a Quintet private bank

Wat is een private plan?

Om te beginnen brengt een private plan de financiële situatie in kaart, dus de inkomsten, bezittingen en uitgaven. Misschien nog wel belangrijker is het inzicht dat het plan geeft in persoonlijke en financiële doelen, zoals eerder stoppen met werken, aflossen van de hypotheek, aankoop van een vakantiewoning of schenkingen aan (klein)kinderen. Vervolgens schetst het plan de haalbaarheid van die doelen, de route daarheen en benoemt het de aandachtspunten en risico’s.

Waarom is zo’n plan belangrijk?

Een private plan schept helderheid over de financiële situatie nu en in de toekomst, en geeft daardoor rust. Dat is altijd van belang, en al helemaal in onzekere tijden. Een gesprek met een financieel planner werkt verhelderend, zo is de ervaring. Het geeft inzicht in ‘wat er door de ijskast gaat’ en brengt soms nog onbewuste wensen en doelstellingen boven tafel. Als die al wel helder zijn, biedt de structurering in een private plan bevestiging. Voor ondernemers die hun bedrijf verkocht hebben, is het een mooie manier om samen met de partner grip te krijgen op de nieuwe situatie. Hoe de persoonlijke en financiële doelen bereikt kunnen worden en met welke risico’s dat gepaard gaat, is een cruciaal onderdeel van het private plan. U weet dan waar u financieel aan toe bent.

Wat is de aanpak?

Het begint met een persoonlijk gesprek met uw private banker over de wensen, drijfveren en doelstellingen voor de toekomst. Daarna brengt uw private banker u in contact met een externe financieel planner, die volledig objectief en onafhankelijk te werk gaat. Om de inkomens- en vermogenspositie en het uitgavenpatroon in kaart te kunnen brengen vraagt de planner van tevoren om een aantal gegevens. Met alle informatie stelt de planner een private plan op, waarin de haalbaarheid van de financiële doelen en de weg om dit doel te bereiken komt te staan. Na overleg met u, gaat dat overzicht naar de private banker bij InsingerGilissen. Die maakt de vertaalslag naar een passend beleggingsbeleid, mede aan de hand van een grote hoeveelheid scenario’s.

Hoe bepaalt de private banker het beleggingsbeleid?

Dat hangt sterk af van de financiële doelstelling(en). In grote lijnen zijn twee doelen te onderscheiden: een inkomensdoel en een vermogensdoel. In het laatste geval staat de opbouw van vermogen voorop, bijvoorbeeld voor de volgende generatie. In het eerste geval wil men in een later stadium een deel van het vermogen gebruiken voor het levensonderhoud, bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken. In die situatie belegt InsingerGilissen behoedzaam. Dankzij de inzichten uit het private plan kan geanticipeerd worden op toekomstige ontwikkelingen. Als het vermogen voor inkomen moet zorgen, is het aan te bevelen om voor de eerste jaren een deel liquide te houden.

Staat een private plan vast voor de lange termijn?

Nee, dat hoeft niet. Elk jaar bekijkt de private banker samen met de cliënt of het plan nog up-to-date is, als vast onderdeel van de dienstverlening. Kloppen de gegevens over het inkomen en het vermogen nog, net als de risicohouding en de doelstellingen? Grote gebeurtenissen in het persoonlijke leven kunnen aanpassingen vergen, bijvoorbeeld de verkoop van een onderneming, een scheiding of een overlijden. Elke vijf jaar wordt op initiatief van InsingerGilissen een volledig nieuw plan opgesteld met de financieel planner. Omstandigheden, wensen en doelen kunnen ook veranderen. Met een periodieke ‘APK’ houdt u grip op de financiën, en dat geeft rust.

Heeft u vragen of wilt u meer weten hierover, neem dan contact op met privateplanning@insingergilissen.nl of mail louis.dieperink@insingergilissen.nl of geertjan.kleijweg@insingergilissen.nl

Download Bestand