InsingerGilissen Sustainable World Index Fund wijzigt van benchmark

InsingerGilissen, 25 JUN 2020

Het Sustainable World Index Fund van InsingerGilissen is een indexfonds dat een wereldwijde duurzame index volgt. De doelstelling van het fonds is het rendement van de index zo goed mogelijk te benaderen en de kosten zo laag mogelijk te houden. Per 1 juli 2020 zal de huidige benchmark van het fonds, de Dow Jones Sustainability World Index ex all worden vervangen door de Dow Jones Sustainability World Developed ex Korea Diversified Select index. Ex all betekent dat de deelsectoren alcohol, tabak, gokindustrie en wapenhandel zijn uitgesloten.

Lagere rendementsafwijking met wereldwijde niet duurzame indices
Met de indexwijziging zal het fonds een beter gespreide index volgen, die naar verwachting een kleinere rendementsafwijking zal hebben met wereldwijde niet duurzame indices zoals bijvoorbeeld de S&P Global LargeMidCap index en de MSCI World index.

Lagere kosten
De huidige benchmark bestaat voor een klein gedeelte uit fondsen uit de “Emerging Markets”. De nieuwe benchmark zal uitsluitend bestaan uit fondsen uit de ontwikkelde landen. Door Emerging Markets, waaronder ook Zuid-Korea, uit te sluiten kunnen kosten worden bespaard. Doordat ook de management fee wordt verlaagd zullen de verwachte lopende kosten van het fonds (TER) ongeveer 0,10% dalen, van 0,33% naar 0,23%. De Nederlandse FBI structuur blijft ongewijzigd. Hierdoor kan het fonds dividendbelasting blijven terugvorderen. Dit zorgt voor ongeveer 0,30% extra rendement.

Duurzaamheid blijft gehandhaafd
Zowel de huidige als de nieuwe benchmark maken gebruik van de Corporate Sustainability Score van Sustainable Asset Management (SAM), nu onderdeel van S&P. Deze duurzaamheidsscore is gebaseerd op de Corporate Sustainability Assessment (CSA) een diepgaand analyse gebouwd op meer dan 20 jaar ervaring. De CSA wordt in de industrie als toonaangevend gezien. In de huidige benchmark zijn circa 300 fondsen opgenomen terwijl in de nieuwe benchmark dit er ongeveer 700 zullen zijn. De deelsectoren alcohol, tabak, gokindustrie en wapenhandel blijven uitgesloten. De nieuwe index sluit ook de seksindustrie uit. Het fonds zal gebruik blijven maken van haar stemrecht om duurzaamheidsonderwerpen te ondersteunen en namens het fonds zal door een gerenommeerde partij met ondernemingen gesprekken worden gevoerd over duurzaamheidsonderwerpen