Actuele marktontwikkelingen

Macro-economie George Raven, 24 MRT 2020

Hoe kijken wij tegen actuele marktontwikkelingen aan?

Waar staan wij?
COVID-19 eist een ongekende tol op het sociaaleconomische weefsel van de samenleving over de gehele wereld. De pandemie veroorzaakte een enorme verschuiving in de waardering van aandelen en heeft wereldwijd in slechts 25 dagen 25 biljoen dollar aan aandelenwaarde weggevaagd. Terwijl beleggers worstelen met hun voorspellende modellen, ontlenen zij meer en meer vertrouwen aan gunstiger waarderingen. Tegelijkertijd worden zij door klanten, vrienden en familie bestookt met vragen als ‘Hoe ver zullen de correcties gaan?’ en ‘Zijn ze al te ver gegaan?’.
 
De regeringen van de G-10 en vrijwel alle centrale banken hebben gereageerd door de markt te overspoelen met liquiditeit en door ongekende steunmaatregelen aan te kondigen voor zowel bedrijven als particulieren. De wereldwijde stimuleringsbeloften worden reeds geschat op 3 biljoen dollar en dat bedrag blijft groeien. Wij verwachten dat de toezeggingen moeten toenemen tot bijna 5 biljoen dollar om de negatieve effecten van het virus te compenseren.

Waar richten wij ons op?
Om op de juiste koers te blijven in de huidige marktomgeving is het noodzakelijk om zowel te richten op overheidsmaatregelen die zijn bedoeld om de economische effecten van het virus tegen te gaan, als op de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het virus te beperken.
 
Wij volgen de officiële aankondigingen van stimuleringsmaatregelen en de uitvoering daarvan nauwlettend. Opvallende acties in de afgelopen dagen waren onder meer:

  • De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve (Fed) kondigde maandag aan dat het de bovengrenzen zal opheffen voor zijn aankopen van Amerikaanse staatsobligaties en door hypotheken gedekte obligaties van overheidsagentschappen. Daarnaast zal de Fed naast kortlopende ook langlopende bedrijfsobligaties opkopen, met de bedoeling een golf van faillissementen af te wenden en de financiële markten goed te laten functioneren.
  • De Duitse regering kondigde op maandag een pakket steunmaatregelen aan voor een totaal van 756 miljard euro. Hiervan is 156 miljard euro bedoeld voor sociale uitgaven en 600 miljard euro voor leningen, garanties en kapitaalinjecties aan getroffen bedrijven.
  • De Britse regering kondigde vorige week aan voor meer dan 300 miljard pond aan garanties voor leningen te gaan verstrekken. De regering zegde tevens toe om alles te doen wat nodig is om een sociaaleconomisch vangnet te creëren dat de cohesie in de samenleving zal waarborgen, zo lang als dat nodig is.
    Hoewel de Amerikaanse Fed krachtige maatregelen heeft genomen, blijven steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid een belangrijk aandachtspunt voor de markt. Amerikaanse congresleiders debatteren over een groot steunpakket ter waarde van bijna 2 biljoen dollar, waarbij de meningen uiteenlopen over de mate waarin ook grote bedrijven financiële steun zouden mogen ontvangen. De uiteindelijke vorm van het pakket dat de goedkeuring krijgt van de meerderheid zal ingrijpende gevolgen hebben voor de financiële markten.

Met betrekking tot de verspreiding van het virus zullen de ervaringen in China en Italië andere regeringen helpen de verspreiding van oost naar west te vertragen en in te dammen. China en Italië hebben verschillende benaderingen gekozen in de vertragings- en beheersingsfasen van de bestrijding van het virus. Dit biedt ons een spectrum van mogelijke uitkomsten in andere landen. De doeltreffendheid van de genomen maatregelen geeft beleggers informatie over de mogelijke duur van de overgangsperiode voor economieën.

In China, waar de uitbraak van het virus begon en de inperkingsmaatregelen het meest draconisch waren, duurde het ongeveer vier weken voordat het aantal nieuwe dagelijkse infecties piekte na de eerste gemelde gevallen. Momenteel ligt het aantal nieuwe dagelijkse infecties in China ruim onder de 100 personen. Italië en vooral de VS geven een ander beeld en vertonen nog geen duidelijke tekenen van een piek in de nieuwe infecties. Beide hebben hun aantal nieuwe dagelijkse infecties tot boven de 6.000 zien stijgen, waarbij in Italië het totale aantal gevallen de afgelopen zes dagen verdubbelde, terwijl het aantal gevallen in de VS in slechts drie dagen verdubbelde.
 
Als de VS de ervaringen van China en Italië kunnen gebruiken om de eigen aanpak te optimaliseren en strikte inperkingsmaatregelen toe te passen, zouden wij een aanzienlijke vertraging van het aantal infecties kunnen zien binnen 10 tot 12 weken. Als anekdotisch bewijs dat drastische bewegingsbeperking zeer effectief is, kan de Chinese stad Wuhan dienen. Hier begon de uitbraak, maar de stad meldt inmiddels geen nieuwe infecties meer.

Verschillende marktanalisten hebben zijn van mening dat een aanhoudende daling van de dagelijkse besmettingsgraad in Italië ook zal leiden tot een omslag op de financiële markten. Gezien de omvang van de Amerikaanse economie en het gewicht van de VS in de financiële markten, zal bewijs nodig zijn dat het aantal nieuwe infecties in de VS afneemt voordat de markten duurzaam kunnen herstellen.

De volgende stap in onze portefeuilles
In tijden als deze moeten wij verder kijken dan traditionele economische cijfers, die in de regel met een aanzienlijke vertraging worden gepubliceerd. In plaats daarvan kijken wij naar meer actuele indicatoren om de gevolgen voor de economie en de bedrijfswinsten in te schatten. Zo geven online boekingsplatforms voor restaurants aan dat reserveringen in meerdere landen met meer dan 80% zijn gedaald in vergelijking met vorig jaar. De daling in het aantal winkelbezoekers varieert van 20% tot 70% in Europa.

Deze analyse heeft ertoe geleid dat wij het in grote lijnen eens zijn met de economen van Goldman Sachs, die voor de Amerikaanse economie nu kwartaal-op-kwartaal groeipercentages voorspellen van -6% in het eerste kwartaal, -24% in het tweede kwartaal, + 12% in het derde kwartaal en + 10% in het laatste kwartaal. Bovendien is het nu de algemene verwachting dat de groei in China in het eerste kwartaal, en de groei in Europa in het tweede kwartaal, zeer negatief zal zijn door de gevolgen van de beperkingsmaatregelen. Als wij echter gelijk hebben en de pandemie van voorbijgaande aard zal blijken te zijn, zou er in de tweede helft van het jaar een scherp herstel moeten volgen, dat zich zal doorzetten in 2021.

Hoe moeten wij onze portefeuilles positioneren en wanneer wijzigen wij ons tactisch beleid?
Wij zijn deze periode van marktturbulentie ingegaan met gematigde portefeuillerisico’s, waarbij een licht neutrale positie in aandelen werd gecombineerd met diversifiërende beleggingen als Amerikaanse staatsobligaties, goud en de Japanse yen. Hierdoor konden de portefeuilles de afgelopen maanden redelijk goed doorstaan zonder de noodzaak om risico’s geforceerd te reduceren. Onze positionering binnen aandelensectoren, met een voorkeur voor IT en gezondheidszorg boven energie en financials, werkte tot dusver goed, evenals de voorkeur voor beperkte beleggingen in Europese ‘high yield’ obligaties in plaats van Amerikaanse.

Wij bevinden ons nu in een situatie waarin markten forse correcties hebben ondergaan en waar wij meer risicovolle beleggingen zouden kunnen toevoegen, als wij dat passend zouden achten. Wij van mening dat de voorwaarden hiervoor nog niet aanwezig zijn, omdat:

  1. de koers-winstverhoudingen op aandelen wel fors zijn gedaald en de risicopremies op obligaties wel flink zijn opgelopen, maar dat zij zich nog niet bevinden op extreem lage niveaus waarop men bij wijze van spreken ‘blind’ kan kopen;
  2. het momentum in de koersontwikkeling van meer risicovolle beleggingen nog steeds zeer negatief is, daar de markten nog worstelen met het gebrek aan duidelijkheid rond piekinfectieniveaus en de vraag hoe lang het duurt voordat de economische activiteit weer normaliseert;
  3. economische statistieken tekenen van verslechtering beginnen te vertonen, maar nog ver verwijderd lijken van een dieptepunt.

Wij waarderen de inzet van beleidsmakers om de negatieve economische gevolgen van het virus te bestrijden, met de centrale banken voorop. De maatregelen van de Fed en de ECB zijn qua reikwijdte en omvang vergelijkbaar met die van de kredietcrisis van 2008/2009 de eurocrisis van 2012. De regeringen hebben zeer forse stimuleringsprogramma’s aangekondigd die zich zullen richten op sectoren van de economie die direct door het virus worden getroffen.

Alvorens ons tactisch beleid aan te passen, wachten wij op een gunstigere dynamiek in koersontwikkelingen en ‘real time’ economische indicatoren, op meer duidelijkheid over de infectieontwikkelingen, en op de feitelijke invoering van grootschalige steunmaatregelen in zowel Europa als de VS.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw private banker.