Marktupdate - 18 maart 2020

Beleggingsstrategie InsingerGilissen, 18 MRT 2020

In tijden van onrust en grote koersschommelingen is het voor langetermijnbeleggers belangrijk om te focussen op de onderliggende waarderingen van beleggingen. Hoewel het moeilijk te voorspellen is hoe groot de gevolgen van COVID-19 zullen zijn voor de wereldeconomie, is het onze prioriteit ervoor te zorgen dat portefeuilles gediversifieerd zijn en bescherming bieden, terwijl wij op zoek gaan naar kansen in ondergewaardeerde beleggingen.

Ons basisscenario

Terwijl het coronavirus zich van het oosten naar het westen verspreidt - waardoor grote schokken ontstaan door verstoorde toeleveringsketens en vraaguitval - zien wij meerdere mogelijke scenario's. Ons basisscenario gaat uit van een forse economische terugslag in het tweede kwartaal van 2020, resulterend in een vlakke tot licht negatieve groei over heel 2020 voor de belangrijkste Westerse economieën. Wij zien deze terugslag nog steeds als van voorbijgaande aard, met een aanzienlijk herstel in het derde en vierde kwartaal, ondersteund door ongekende fiscale en monetaire stimulansen en een zeer lage olieprijs.

 

De diepte van de economische schokken kan worden geschat door te kijken naar de gegevens over de Chinese en Japanse economieën. De Chinese industriële productie daalde met 5% en de autoverkopen met 42% in het eerste kwartaal van 2020. De binnenlandse vraag in Japan viel in het eerste kwartaal, ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019, terug met 9% als gevolg van COVID-19-angsten en de verhoging van de BTW in het land.

 

Het is niet onredelijk om te verwachten dat de economische terugslag het grootste deel van het tweede kwartaal voelbaar zal zijn, naarmate deze zich verspreidt over de wereld. Aan het eind zal er sprake zijn van een grote inhaalvraag die, in combinatie met buitengewone stimuleringsmaatregelen, een zeer krachtig herstel kan veroorzaken.

 

Het risico voor dit scenario, dat niet volledig kan worden uitgesloten, is dat het overgaat in een diepere financiële crisis of dat wij de Europese schuldencrisis zien terugkeren. Bedenk in dit verband dat de rente op Italiaanse staatsobligaties de afgelopen week weer flink is gestegen.

 

Kansen en vragen

Met ons basisscenario in gedachten is onze beoordeling van de huidige markten, en in het bijzonder de waarderingen, als volgt: 

  • Wij hebben dit jaar aanzienlijke waardeverminderingen gezien op de markten voor aandelen en meer risicovolle obligaties. Zowel de koers-winstverhoudingen op aandelen als de risicopremies op obligaties zijn op relatief goedkope niveaus aangekomen. Het heeft de waarderingen echter nog niet naar een volledig recessieniveau gebracht. Tijdens de kredietcrisis van 2008-2009 bereikte de koers-winstverhouding op de S&P 500 index een dieptepunt van 10,5 en bereikten de risicopremies op Amerikaanse ‘high-yield’ obligaties een hoogtepunt van meer dan 20%. Ook moeten wij bedenken dat winstdalingen de koers-winstverhoudingen nog zullen opstuwen.
  • Wij zien beleggingskansen ontstaan in sommige favoriete marktsectoren, omdat beleggers recent vrijwel alles verkochten zonder veel onderscheid te maken. Met name aandelen in de IT-sector en gezondheidszorgsector bieden en aantrekkelijk risico-rendementsprofiel, terwijl ook Europese ‘high yield’ obligaties er aantrekkelijk uitzien.
  • Wij hebben verdere bevestiging nodig dat ons basisscenario zal opgaan, voordat wij de beleggingen in aandelen en meer risicovolle obligaties verhogen. Wij zullen met name de ontwikkeling van de risicopremies op Europese obligaties en het Amerikaanse consumentenvertrouwen nauwlettend volgen als potentiële indicatoren van een gebrek aan beleidscoördinatie in de EU en/of een zwakker dan verwacht herstel in de VS.Het risico bij het beleggen in aandelen of meer risicovolle obligaties wordt steeds asymmetrischer: naarmate de koersen dalen, neemt de kans op herstel toe. Bovendien leidt de hoge volatiliteit tot aantrekkelijke voorwaarden voor gestructureerde producten.

 

Als antwoord op de belangrijkste vragen die wij van klanten hebben ontvangen, kunnen wij onze mening samenvatten als: 

  • Wij verwachten dat de huidige situatie zal aanhouden tot in de tweede jaarhelft, wanneer wij een krachtig herstel zouden moeten zien.
  • Waarderingen worden steeds aantrekkelijker, maar zijn nog niet op een niveau waarvan wij denken dat er voor beleggers zeer hoge verwachte rendementen staan ten opzichte van de gelopen risico’s. Wij willen eerst enige stabilisatie zien in de koersontwikkelingen. 
  • Het is van cruciaal belang om wereldwijd gediversifieerd te blijven en een minimaal neutrale positie in aandelen te hebben, gecombineerd met diversifiërende beleggingen als staatsobligaties, goud of buitenlandse valuta als de Japanse yen. Onze beheerportefeuilles hebben deze balans behouden. De beleggingsstrategieën die wij in Counterpoint 2020 hebben voorgesteld zijn nog steeds geldig en wij zoeken naar mogelijkheden om onze overtuigingen verder tot uitdrukking te brengen in de beleggingen. Wij denken dat er zich de komende weken aantrekkelijke mogelijkheden zullen voordoen.

De bevestiging van ons basisscenario zal op dit punt grotendeels worden bepaald door de ontwikkelingen in het beleid van de Amerikaanse centrale bank de Federal Reserve en de regering Trump.De eerste signalen geven aan dat de ernst van de situatie goed wordt begrepen en dat beleidsmakers reageren. Wij zijn van mening dat beleidsmakers, met het voorbeeld van de stimuleringsmaatregelen van de kredietcrisis van 2008-2009, de middelen en de motivatie hebben om "te doen wat nodig is" om ervoor te zorgen dat de omvang van een recessie zo veel mogelijk wordt beperkt. Dit werd de afgelopen dagen bevestigd door de Amerikaanse regering die een stimuleringspakket van 850 miljard dollar voorstelde, terwijl de centrale bank de Fed maatregelen nam om de financiële markten verder te stabiliseren.