Marktupdate - 17 maart 2020

Beleggingsstrategie InsingerGilissen, 17 MRT 2020

Beurzen blijven volatiel te midden van onzekerheid over de gevolgen van het virus voor de wereldeconomie.

Wat drijft de marktontwikkelingen?
Een combinatie van coronavirus-ontwikkelingen en acties van beleidsmakers.
  
Wat zien we op virusniveau?
De afgelopen dagen hebben wij vernomen dat meer landen overgaan op drastische lockdown-maatregelen (Spanje, Frankrijk, Duitsland), waardoor het openbare leven voor een groot deel tot stilstand komt. Er zullen er waarschijnlijk nog veel volgen. Waarom? Er zijn aanwijzingen dat in de landen die aanvankelijk zelfgenoegzaam reageerden op het virus, zoals de VS, Engeland en veel andere Europese landen, het aantal nieuwe gevallen dagelijks met meer dan 25% tot 30% groeit. Nu Italië de wereldleiders smeekt om de door Italië gemaakte fouten niet te herhalen zien wij dat ook andere landen, zoals de VS en Engeland, de broodnodige lockdown-maatregelen omarmen. Naarmate in bepaalde landen lockdown-maatregelen worden ingevoerd, daalt de reproductiegraad (R0) van de ziekte aldaar. Uit onze analyse blijkt dat dit snel het geval kan zijn wanneer landen de juiste maatregelen nemen. Lockdown-maatregelen hebben het voordeel dat ze enige zekerheid bieden, en financiële markten houden van zekerheid en hebben een hekel aan onzekerheid, zoals we de afgelopen weken hebben gezien.
 
Hoe reageren de beleidsmakers?
Verschillende centrale banken hebben de afgelopen dagen de rente verlaagd en monetaire verruimingsmaatregelen genomen (waaronder de Amerikaanse Fed en de Bank of Japan). De door de Amerikaanse Federal Reserve aangekondigde verruimingsmaatregelen waren verreweg het belangrijkste nieuws. Deze betroffen onder andere:

  • Verlaging van de rentetarieven met een vol procent tot een bandbreedte van 0%-0,25%, waardoor de rente weer daalde naar het dieptepunt van de kredietcrisis van 2008-2009.
  • Het herstarten van het programma van kwantitatieve verruiming door het opkopen van meer dan USD 700 miljard aan obligaties, waaronder ten minste USD 500 miljard aan Amerikaans schatkistpapier en ten minste USD 200 miljard aan obligaties gedekt door hypotheekportefeuilles van overheidsagentschappen.
  • Het verlagen van de reserveverplichtingen van banken tot nul om banken aan te sporen meer krediet te verstrekken ter ondersteuning van de economie.
  • Samen met vijf andere grote centrale banken: verlaging van de marge op zogenaamde renteswaps om te zorgen voor voldoende liquiditeit in Amerikaanse dollars buiten de VS.

Waarom heeft de Fed zoveel maatregelen tegelijk genomen?
De belangrijkste reden die Fed-voorzitter Powell aangaf was dat er afgelopen week tekenen van stress ontstonden op de Amerikaanse markt voor schatkistpapier (kortlopende staatsobligaties), verreweg de belangrijkste geldmarkt ter wereld.
 
Wat raden wij in dit stadium aan en wat houden wij in de gaten?
Wij blijven bij onze opvatting dat gematigde risiconiveaus in portefeuilles op dit moment passend zijn. Onze neutrale tot licht positieve houding ten aanzien van aandelen blijft gehandhaafd, omdat wij van mening zijn dat de economische gevolgen van het virus van voorbijgaande aard zullen zijn en wij een beter tweede halfjaar zullen zien. Wij blijven de virusontwikkelingen nauwlettend volgen en verwachten meer lockdown-maatregelen over de hele wereld. De monetaire beleidsreacties die we zien bieden enige steun en wij verwachten daarnaast verdere fiscale steunmaatregelen, vooral in Europa en de VS.

Diversificatie blijft de enige gratis lunch bij het beleggen en in dit opzicht handhaven wij onze aanbevelingen voor defensieve beleggingen als goud en obligaties in niet-euro valuta als de Japanse yen, die de klappen enigszins opvangen. Binnen aandelen houden wij relatief grote posities aan in sectoren als IT en gezondheidszorg, terwijl wij zeer terughoudend zijn met het beleggen in meer cyclische sectoren, waaronder de bankensector. In de huidige situatie is de nadruk op kwalitatief sterke bedrijven met een goede balans alleen maar belangrijker geworden, omdat deze bedrijven de economische terugslag het best aankunnen.

Naarmate de aandelenmarkten blijven dalen en de risicopremies op bedrijfsobligaties blijven stijgen, gaan wij steeds meer op zoek naar mogelijkheden om de posities in meer risicovolle beleggingen uit te breiden. In dit opzicht beoordelen wij momenteel of het huidige niveau van de aandelenkoersen en de risicopremies op bedrijfsobligaties voldoende aantrekkelijk is om het risico van de heersende hoge volatiliteit te compenseren. Verder dalende winstverwachtingen voor aandelen en verder stijgende wanbetalingen op obligaties kunnen de waarderingen van aandelen en obligaties nog meer onder druk zetten, zodat voorzichtigheid geboden blijft. Het is goed om 'hebzuchtig te zijn wanneer anderen bang zijn', zoals de beroemde belegger Warren Buffett het uitdrukte, maar wij moeten ook het momentum van de markt respecteren.

Wij zullen de marktkansen van dag tot dag blijven evalueren en wanneer zich goede kansen voordoen zullen wij eventuele wijzigingen in ons beleggingsbeleid met u delen.
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw private banker.