Marktcommentaar - augustus 2019

Beleggingsstrategie George Raven, 07 AUG 2019

De afgelopen dagen keerde de onrust op de financiƫle markten terug nadat de Amerikaanse president Trump vorige week donderdag via een tweet had aangekondigd per 1 september een importheffing van 10% te willen invoeren op alle Chinese goederen waarvoor nog geen heffing geldt. Het gaat hierbij om goederen met een waarde van circa USD 300 miljard per jaar. Het handelsconflict, dat na de G20 vergadering in Osaka in juni een rustige fase kende, laaide hiermee weer op.

Hierdoor verloren de aandelenmarkten wereldwijd circa 5%, met wat grotere verliezen in opkomende markten. Klassieke veiligehavenbeleggingen als overheidsobligaties, goud en de Japanse yen stegen in waarde, waarbij het opviel dat zelfs de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar beneden de 0% zakte. Om redenen hieronder vermeld gaan wij ervan uit dat op vrij korte termijn weer een einde zal komen aan deze escalatiefase en de rust op de markten zal terugkeren. Wij hebben dit jaar reeds eerder de aandelenrisico’s in de beheerportefeuilles verlaagd en het aantal buffers, waaronder beleggingen in Japanse yen en kortlopende staatsobligaties in dollars, vergroot. Wij brengen dan ook geen belangrijke wijzigingen aan in de samenstelling van onze beheerportefeuilles, die qua risico vrij neutraal gepositioneerd blijven.

 

De Amerikaanse president heeft het handelsconflict met China de afgelopen jaren meerdere malen laten oplaaien in periodes dat de aandelenmarkten dichtbij recordniveaus stonden, denkende dat hij zich dat op die momenten kon veroorloven. Begin augustus was het wederom zo ver en kondigde hij de nieuwe heffingen aan. De aankondiging was een reactie op het feit dat de recente hervatting van de onderhandelingen in China niets opleverde. Een prettige bijkomstigheid is dat hij met nieuwe heffingen ook de Fed, de Amerikaanse centrale bank, onder druk kan zetten. De Fed verlaagde eind juli de officiële rente met een kwart procent, minder dan Trump had gewild. Een escalatie van het handelsconflict kan de Fed aanzetten tot een verdere verruiming van het monetaire beleid.

 

De Chinese autoriteiten reageerden fel door de koers van de Chinese yuan te laten wegzakken tot beneden de psychologische grens van 7 yuan per dollar, waarop President Trump ze beschuldigde van valutamanipulatie en de Fed weer aanspoorde tot verdere actie. Daarnaast werden Chinese staatsondernemingen gemaand voorlopig geen agrarische producten te kopen in de VS, in tegenstelling tot eerdere beloftes. Het handelsconflict is hiermee weer volledig geëscaleerd, maar wij verwachten niet dat het uit de hand zal lopen.

 

Met een verzwakking van de yuan wordt het effect van de nieuwe importheffingen voor een groot gedeelte gecompenseerd, maar de mogelijkheden van de Chinezen lijken op dit vlak beperkt. Het langetermijndoel blijft om van de yuan een wereldvaluta te maken die serieus kan concurreren met de Amerikaanse dollar. Hiervoor is het noodzakelijk dat de yuan een stabiele koersontwikkeling kent zonder grote fluctuaties. Dit is temeer noodzakelijk daar China al jaren bezig is zijn kapitaalmarkten meer open te stellen voor buitenlands kapitaal. Vooral de grote binnenlandse obligatiemarkt heeft op dit vlak nog een lange weg te gaan, waarvoor een stabiele munt een eerste voorwaarde is. Daarnaast hebben de Chinese autoriteiten een groot belang bij duidelijke afspraken met de Amerikanen om de verdere ontwikkeling van Chinese technologie (onder andere via Huawei) mogelijk te maken. Van Amerikaanse zijde heeft de regering Trump behoefte aan een snel akkoord om de onzekerheden weg te nemen die door het handelsconflict zijn ontstaan, zodat het vertrouwen onder ondernemers kan herstellen. Over ruim een jaar zijn er weer presidentiële verkiezingen en heeft de president een sterke economie nodig om kans te maken op herverkiezing.

 

Ons basisscenario blijft dat de handelsconflicten van de VS met andere landen weliswaar voldoende zijn om de wereldhandel aan te tasten en veel exporterende industrieën grote problemen te bezorgen, maar dat zij niet zullen leiden tot een wereldwijde recessie. Temeer daar de conflicten resulteren in wereldwijd dalende rentestanden. Niet alleen de Amerikaanse consumentenbestedingen blijven profiteren van toenemende werkgelegenheid en stijgende lonen, ook in de meeste andere landen blijft de dienstensector relatieve kracht vertonen ondanks de problemen in de op de export gerichte industrie.

 

Wij zullen de ontwikkelingen scherp blijven volgen, maar houden vooralsnog vast aan de neutrale positionering aangaande de beleggingsrisico’s binnen onze beheerportefeuilles. Ook onze adviescliënten raden wij aan om de risico’s in hun beleggingsportefeuille gespreid te houden met een goede balans tussen risicozoekende en risicomijdende beleggingen.

Download Bestand