Weekagenda door chief investment strategist George Raven

Macro-economie George Raven, 24 DEC 2018

In verband met de kerstdagen en nieuwjaar ditmaal de weekagenda voor twee weken. De komende week weinig cijfers in verband met de kerst, de meeste cijfers pas op donderdag en vrijdag in de tweede week, het nieuwe jaar.

Voor de VS is het belangrijkste cijfer de ISM Manufacturing index op donderdag 3 januari, waar een lichte teruggang wordt verwacht op een nog steeds zeer hoog niveau. De vrijdag daarvoor wordt de Chicago PMI gepubliceerd, een cijfer waar minder belang aan wordt gehecht en waar een nog sterkere terugval wordt verwacht. Dit heeft meer te maken met het excessief hoge cijfer van de vorige keer (66,4) dan dat de markt verwacht dat de Amerikaanse economie sterk terugvalt.

 

In Europa zullen waarschijnlijk de Engelse PMI cijfers op woensdag en vrijdag de meeste aandacht trekken om een indruk te krijgen in hoeverre de Brexit ontwikkelingen invloed hebben op de Engelse economie. Aan de industriële kant wordt enige verslechtering verwacht, maar niet aan de dienstenkant, wat wellicht te optimistisch is. Voor het vasteland lijken de Europese inflatiecijfers van vrijdag 4 januari het meest van belang. De gewone inflatie zou moeten dalen, de kerninflatie blijft naar verwachting op 1% liggen. Wat dat betreft lijkt het verruimingsbeleid van de ECB geen succes, toch zal de ECB komende week ophouden met het uitbreiden van haar obligatiebezittingen. Die worden voorlopig wel op peil gehouden.

 

Er worden de komende weken geen belangrijke kwartaalcijfers verwacht.

Download Bestand