BAM: verbetering orderportefeuille zet door, koersdoel ongewijzigd

Aandelen Joost van Beek, 08 MEI 2018

BAM is 2018 redelijk goed begonnen met een winst voor belasting van EUR 19 miljoen in het eerste kwartaal van 2018 (EUR 5 miljoen in 2017) waarbij alle divisies aan de verbetering bijdroegen. De bestuursvoorzitter sprak van een voortgaande verbetering van de kwaliteit van de orderportefeuille (winstmarge 2%-4%). In dat licht bezien is de handhaving van de prognose van een winstmarge voor belasting van circa 2% voor 2018 mager maar ook begrijpelijk gegeven het belabberde track record van de onderneming en de toenemende krapte aan personeel. We handhaven onze opinie op Aanbevolen met koersdoel van EUR 5.

De bouwmarkt ontwikkelt zich aan de vraagzijde over een breed front positief. De keerzijde van de medaille is dat de krapte aan gekwalificeerd personeel, bouwlocaties en hogere prijzen van materialen en onderaannemers een rem op de winstverbetering voor de bouwers zet. Voor de bouwers is het dus belangrijk om ervoor te zorgen dat deze risico’s zoveel mogelijk worden vermeden zoals het opnemen van clausules in de contracten. BAM maakt hier inmiddels volop gebruik van.

 

De bouw van de zeesluis IJmuiden verloopt nog niet geheel naar wens maar onze indruk is dat de voorziening die hiervoor in vierde kwartaal van 2017 is genomen (EUR 55 miljoen) wel toereikend is. Het management klonk tevreden over de verbetering van de Duitse activiteiten die nu richting 2% winstmarge gaan versus een break even situatie in 2017. In het VK verlopen de activiteiten, ondanks de Brexit, goed en heeft men een aantal projecten van het failliete Carillion overgenomen.

 

De financiële positie blijft op een goed niveau waarbij meer vooruitbetalingen door klanten aan het negatieve werkkapitaal bijdragen.

 

Het eerste kwartaal is qua omvang niet heel belangrijk voor het gehele jaar. We handhaven onze taxaties waarbij we uitgaan van een winstmarge voor belasting van 2,1% voor 2018 en een lichte verbetering in 2019.

 

Joost van Beek

Koers BAM Group: EUR 4,12

Dinsdag 8 mei 2018, 11:03

 

Deze opinie is geschreven vanuit onze beleggingsvisie op het aandeel en is niet specifiek op uw persoonlijke situatie afgestemd. Ga voor een persoonlijk advies naar uw adviseur. Een historisch overzicht van onze opinies is te vinden op insingergilissen.nl/adviezen.