Juridische informatie

PSD2

Op 25 november 2015 werd de EU richtlijn 2015/2366 aangenomen, de herziening van de Payment Services Directive (PSD) richtlijn: PSD2. PSD2 verplicht banken onder meer rekeninginformatie- en betalingsinitiatiediensten beschikbaar te stellen aan rekeninghouders die via gelicenseerde derde partijen deze diensten wil gebruiken. InsingerGilissen Bankiers N.V. (hierna, InsingerGilissen) heeft gekozen dit via API technologie te doen. De API van InsingerGilissen stelt gelicenseerde derde partijen in staat de onderstaande services te leveren.

API InsingerGilissen - rekeninginformatie

Met de API voor rekeninginformatie kunnen transacties en realtime saldi opgehaald worden over online toegangelijke betaalrekeningen bij InsingerGilissen. Door deze service te gebruiken, hebben gelicenseerde rekeninginformatiedienstverleners toegang tot:

  • algemene rekeninginformatie, zoals de naam van de rekeninghouder(s) en/of;
  • transactie-informatie, zoals bedrag en boekingsdatum.

Rekeninginformatie is alleen toegankelijk nadat de specifieke rekeninghouder(s) van InsingerGilissen expliciet toestemming hebben gegeven.

API InsingerGilissen - betaalinitiatie

Met de API voor betaalinitiatie kunnen eenmalige betalingen worden gedaan ten laste van een online toegankelijke betaalrekening bij InsingerGilissen. 

Dergelijke eenmalige betalingen worden uitsluitend uitgevoerd nadat de specifieke rekeninghouder(s) van InsingerGilissen expliciet toestemming hebben gegeven.

API InsingerGilissen – Confirmatie van de beschikbaarheid van voldoende saldo

Met de API voor de confirmatie van de beschikbaarheid van voldoende saldo, kunnen derde partij kaartuitgevers een bevestiging (in de vorm van ‘yes / no’ antwoord) krijgen dat de klant van InsingerGilissen voldoende bestedingsruimte heeft.

 

Meer informatie en login

Lees hier de technische specificaties van de API koppeling van InsingerGilissen

Testfaciliteit API InsingerGilissen (zie technische specificaties voor verkrijgen toegang)

Productiefaciliteit API InsingerGilissen 

 

Vind hier de kwartaalinformatie over de KPIs van de APIs en van andere InsingerGilissen interfaces.

Q2 2020

Q1 2020

Q4 2019

 

Vragen 

Bent u een gelicenseerde derde partij die gebruik wil maken van de API’s van InsingerGilissen en heeft u vragen? Neem dan contact op met onze helpdesk. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.30 uur via het telefoonnummer +31(0)20 5276 666.