Juridische informatie

Algemeen

InsingerGilissen is een private bank met dienstverlening op het gebied van financiële planning, inkomens- en vermogensstructurering, beleggen en financieren. Zij bedient vermogende particulieren, ondernemers, stichtingen, verenigingen, religieuze instellingen en pensioenfondsen. Voor zelfstandige vermogensbeheerders treedt InsingerGilissen Services op als depotbank. De bank heeft vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen en Rotterdam.

Eigendomsstructuur

InsingerGilissen Bankiers N.V.& is een naamloze vennootschap en is een 100% dochter van KBL European Private Bankers S.A.. Op haar beurt is KBL European Private Bankers S.A. een 99,9% dochter van Precision Capital.

InsingerGilissen Services is een handelsnaam van InsingerGilissen Bankiers N.V..

Jaarverslag

De jaarrekening wordt – in overeenstemming met artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek – geconsolideerd opgesteld op het niveau van KBL European Private Bankers (Jaarverslag KBL epb).

Adres

InsingerGilissen is statutair gevestigd aan de Herengracht 537, 1017 BV te Amsterdam

Toezichthouders 

InsingerGilissen is geregistreerd als beleggingsonderneming, financieel dienstverlener en kredietinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

KvK

InsingerGilissen is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33004218.

Aanverwante entiteiten

InsingerGilissen Global Custody N.V. en Stichting Stroeve Global Custody zijn de effectenbewaarbedrijven van InsingerGilissen Bankiers N.V.