Juridische informatie

Belangrijke deelnemingen

InsingerGilissen Asset Management N.V.

Per 1 januari 2018 is TG Fund Management B.V. gefuseerd met Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en is de naam gewijzigd naar InsingerGilissen Asset Management N.V. InsingerGilissen Asset Management N.V. is op 27 december 1973 naar Nederlands recht opgericht voor onbeperkte duur en is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33055195.

InsingerGilissen Asset Management N.V. treedt op als (portefeuille)beheerder van InsingerGilissen beleggingsfondsen en beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in en het beheren van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft.

De statutair bestuurders van InsingerGilissen Asset Management N.V. zijn:

  • M.J. Baltus 
  • K.P.A. Cools
  • J.J. Maas
  • R.J.M. Verberne
  • G.S. Wijnia  

Jaarverslagen:

 Overige documenten:

Bewaarbedrijf Ameuro N.V.

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. is aangesteld als de bewaarder van Berk IdB Private Equity Fund.

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. is op 27 december 1957 naar Nederlands recht opgericht voor onbeperkte duur en is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nummer 17054310.

Jaarverslagen:  

  Overige documenten:

Gerelateerde items