Juridische informatie

Belangrijke deelnemingen

InsingerGilissen Asset Management N.V.

Per 1 januari 2018 is TG Fund Management B.V. gefuseerd met Insinger de Beaufort Asset Management N.V. en is de naam gewijzigd naar InsingerGilissen Asset Management N.V. InsingerGilissen Asset Management N.V. is op 27 december 1973 naar Nederlands recht opgericht voor onbeperkte duur en is ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam onder nummer 33055195.

InsingerGilissen Asset Management N.V. treedt op als (portefeuille)beheerder van InsingerGilissen beleggingsfondsen en beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in en het beheren van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 2:65 Wft.

De statutair bestuurders van InsingerGilissen Asset Management N.V. zijn:

  • M.J. Baltus 
  • G.S. Wijnia  

Active Ownership rapporten

Jaarverslagen:

 Overige documenten:

Fondsen onder beheer:

De beleggingsfondsen die InsingerGilissen Asset Management N.V. beheert zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Elk met unieke kenmerken

Gerelateerde items