InsingerGilissen - Beleggingsfondsen

Specialist funds

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. op 8 maart 2019

In verband met een voorgenomen statutenwijziging worden aandeelhouders uitgenodigd een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (hierna de 'Vennootschap') bij te wonen. Deze vergadering vindt op 8 maart 2019 om 15.30 uur plaats op het kantoor van de directie van de Vennootschap.

 

De oproep met agenda, de toelichting daarop, de tekst van de statuten - na de voorgestelde wijziging - en het wijzingsvoorstel met de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten vindt u hieronder. 

Door de gewijzigde statuten verandert ook het prospectus van de fondsen die onder de Vennootschap vallen. Deze wijzigingen gaan in op de dag dat de statuten wijzigen. Het prospectus met de voorgenomen wijzigingen vindt u hieronder.

 

Basisprospectus

InsingerGilissen Fixed Income Strategy Fund

InsingerGilissen European Mid Cap Fund

InsingerGilissen European Large Cap Fund

InsingerGilissen Real Estate Equity Fund

Gerelateerde items