InsingerGilissen - Beleggingsfondsen

Specialist funds

25 oktober 2019 – Mededeling wijziging prospectus InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

 

Het prospectus van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. is per heden gewijzigd als volgt:

 

A. Wijziging prospectus InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. – Real Estate Equity Fund (‘Fonds C’)

 

Met ingang van 25 oktober 2019 is het prospectus van het InsingerGilissen Real Estate Equity Fund (subfonds van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.) gewijzigd.

                       

Het volgende is in het prospectus gewijzigd.

 

 • Aan de beleggingstechnieken is toegevoegd dat de Beheerder gebruik kan maken van dynamic portfolio swaps als extra vorm van derivaten. Deze instrumenten hebben dezelfde karakteristieken als de al in het prospectus genoemde contracts-for-differences. De Beheerder beschouwt deze toevoeging van de te gebruiken instrumenten niet als een wijziging van het beleggingsbeleid.
 • Een contract-for-difference en dynamic portfolio swap is een totale opbrengstenswap zoals bedoeld in de Verordening (EU) 2015/2365 van het Europese Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van de Verordening (EU) nr. 648/2012. Daarom is in Hoofdstuk 1 (Belangrijke informatie) onder paragraaf G van het aanvullende prospectus van het subfonds aanvullende informatie over totale opbrengstenswaps opgenomen.
 • Aan het beleggingsbeleid is toegevoegd dat de Beheerder zich heeft geconformeerd aan het beleid en de aanpak van Verantwoord beleggen van de InsingerGilissen groep en KBL European Private Bankers S.A.  Voor zover dit leidt tot wijziging in de beleggingsportefeuille zal dit niet vóór 1 december 2019 plaatsvinden.

 • In hoofdstuk III (Beleggingsrisico’s) van het aanvullende prospectus van het subfonds is aangegeven wat de belangrijkste aan de beleggingen verbonden materiële middellange tot langetermijn risico’s zijn.

 • De historische kosten en rendementen van 2018 zijn toegevoegd.

 • In het basisprospectus is het betrokkenheidsbeleid en stembeleid opgenomen. Als onderdeel daarvan heeft de Beheerder een betrokkenheidsbeleid opgesteld dat is gepubliceerd op www.insingergilissen.nl bij Juridische informatie over InsingerGilissen Asset Management N.V. onder belangrijke mededelingen.

   

B. Wijziging prospectus InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. – European Large Cap Fund (‘Fonds D’)

 

Met ingang van 25 oktober 2019 is het prospectus van het InsingerGilissen European Large Cap Fund (subfonds van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.) gewijzigd.

 

Het volgende is in het prospectus gewijzigd.

 • Aan het beleggingsbeleid is toegevoegd dat de Beheerder zich heeft geconformeerd aan het beleid en de aanpak van Verantwoord beleggen van de InsingerGilissen groep en KBL European Private Bankers S.A.  Voor zover dit leidt tot wijziging in de beleggingsportefeuille zal dit niet vóór 1 december 2019 plaatsvinden.

 • In hoofdstuk III (Beleggingsrisico’s) van het aanvullende prospectus van het subfonds is aangegeven wat de belangrijkste aan de beleggingen verbonden materiële middellange tot langetermijn risico’s zijn.

 • De historische kosten en rendementen van 2018 zijn toegevoegd.

 • In het basisprospectus is het betrokkenheidsbeleid en stembeleid opgenomen. Als onderdeel daarvan heeft de Beheerder een betrokkenheidsbeleid opgesteld dat is gepubliceerd op www.insingergilissen.nl bij Juridische informatie over InsingerGilissen Asset Management N.V. onder belangrijke mededelingen

 

C. Wijziging prospectus InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. – European Mid Cap Fund (‘Fonds F’)

 

Met ingang van 25 oktober 2019 is het prospectus van het InsingerGilissen European Mid Cap Fund (subfonds van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.) gewijzigd.

Het volgende is in het prospectus gewijzigd.

 

 • Aan het beleggingsbeleid is toegevoegd dat de Beheerder zich heeft geconformeerd aan het beleid en de aanpak van Verantwoord beleggen van de InsingerGilissen groep en KBL European Private Bankers S.A.  Voor zover dit leidt tot wijziging in de beleggingsportefeuille zal dit niet vóór 1 december 2019 plaatsvinden.
 • In hoofdstuk III (Beleggingsrisico’s) van het aanvullende prospectus van het subfonds is aangegeven wat de belangrijkste aan de beleggingen verbonden materiële middellange tot langetermijn risico’s zijn.
 • De historische kosten en rendementen van 2018 zijn toegevoegd.
 • In het basisprospectus is het betrokkenheidsbeleid en stembeleid opgenomen. Als onderdeel daarvan heeft de Beheerder een betrokkenheidsbeleid opgesteld dat is gepubliceerd op www.insingergilissen.nl bij Juridische informatie over InsingerGilissen Asset Management N.V. onder belangrijke mededelingen.

 

D. Wijziging prospectus InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. – Fixed Income Strategy Fund (‘Fonds H’)

 

Met ingang van 25 oktober 2019 is het prospectus van het InsingerGilissen Fixed Income Strategy Fund (subfonds van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.) gewijzigd.

 

 • Het subfonds is niet langer genoteerd aan en verhandelbaar via Euronext Fund Services. Uitsluitend beleggers die bij InsingerGilissen Bankiers N.V. een effectenrekening aanhouden kunnen in het subfonds beleggen. Dit is een kwaliteitseis zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.
 • In hoofdstuk VI van het aanvullend prospectus van het subfonds is opgenomen op welke wijze uitgifte en inkoop (via InsingerGilissen Bankiers N.V.) kan plaatsvinden.
 • Aan het beleggingsbeleid is toegevoegd dat de Beheerder zich heeft geconformeerd aan het beleid en de aanpak van Verantwoord beleggen van de InsingerGilissen groep en KBL European Private Bankers S.A.  Voor zover dit leidt tot wijziging in de beleggingsportefeuille zal dit niet vóór 1 december 2019 plaatsvinden.
 • In hoofdstuk III (Beleggingsrisico’s) van het aanvullende prospectus van het subfonds is aangegeven wat de belangrijkste aan de beleggingen verbonden materiële middellange tot langetermijn risico’s zijn.
 • De historische kosten en rendementen van 2018 zijn toegevoegd.
 • In het basisprospectus is het betrokkenheidsbeleid en stembeleid opgenomen. Als onderdeel daarvan heeft de Beheerder een betrokkenheidsbeleid opgesteld dat is gepubliceerd op www.insingergilissen.nl bij Juridische informatie over InsingerGilissen Asset Management N.V. onder belangrijke mededelingen.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. op 8 maart 2019

In verband met een voorgenomen statutenwijziging worden aandeelhouders uitgenodigd een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (hierna de 'Vennootschap') bij te wonen. Deze vergadering vindt op 8 maart 2019 om 15.30 uur plaats op het kantoor van de directie van de Vennootschap.

 

De oproep met agenda, de toelichting daarop, de tekst van de statuten - na de voorgestelde wijziging - en het wijzingsvoorstel met de wijzigingen ten opzichte van de huidige statuten vindt u hieronder. 

Door de gewijzigde statuten verandert ook het prospectus van de fondsen die onder de Vennootschap vallen. Deze wijzigingen gaan in op de dag dat de statuten wijzigen. Het prospectus met de voorgenomen wijzigingen vindt u hieronder.

 

Basisprospectus

InsingerGilissen Fixed Income Strategy Fund

InsingerGilissen European Mid Cap Fund

InsingerGilissen European Large Cap Fund

InsingerGilissen Real Estate Equity Fund

Gerelateerde items