InsingerGilissen - Beleggingsfondsen

Aanvullende informatie

17 mei 2019 - Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 juni bij te wonen op de Herengracht 537 in Amsterdam.

Agenda:

  • Opening
  • Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2018
  • Vaststellen van de 2018 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
  • Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
  • Opdracht tot onderzoek 2019 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)
  • Rondvraag
  • Sluiting

 Klik hier voor meer informatie over het aanmeldingsproces en andere relevante informatie voor deze vergadering.

Stopzetten UK reporting fund status van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. – Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (ISIN: NL0000285591)

Alleen relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in de Verenigde Koninkrijk Engeland.

Bovengenoemd Fonds verklaart dat de UK Reporting Fund status onder “Regulation 116” zoals deze wordt uitgevoerd door HMRC, de Engelse Belastingdienst,  per 31 december 2018 voor bovengenoemde aandeelklasse zal worden beëindigd. De beleggers worden van deze status voor 31 december 2018 geïnformeerd door publicatie van deze informatie op insinger.gilissen.nl

28 juni 2018 - Reportable Income rapport 2017 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund

Reportable Income rapport 2017 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund
Uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 

Deze informatie is uitsluitend relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Twijfelt u eraan of u belastingplichtig bent in het Verenigd Koninkrijk, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw belastingadviseur.

15 mei 2018 - Aankondiging jaarvergadering

AvA Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. 26 juni 2018