InsingerGilissen - Beleggingsfondsen

Aanvullende informatie

19 mei 2020 – Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. (de ‘Vennootschap’) worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna de ‘AVA’) op 30 juni 2020 van 13.00 – 13.30 ten kantore van de Directie.

 

Agenda

 • Opening

 • Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2019

 • Vaststellen van de 2019 jaarrekening en bestemming van het resultaat  (stempunt)

 • Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)

 • Opdracht tot onderzoek 2020 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)

 • Rondvraag

 • Sluiting 

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen dienen hun aandeelbewijs dan wel depotbewijs per 10 juni 2020 (de Registratiedatum) met verklaring van blokkering afgegeven door een bankinstelling uiterlijk 24 juni 2020 te hebben gedeponeerd bij de Directie.

De 2019 jaarrekening met de overige gegevens en de agenda van de AVA zijn per heden beschikbaar ten kantore van de Vennootschap en kosteloos schriftelijk op te vragen bij de Vennootschap  op onderstaand adres. Tevens zijn deze documenten beschikbaar op onze website. 

18 mei 2020 – Mededeling Publicatie Jaarrekeningen

Voor en namens de onderstaande beleggingsinstellingen laat InsingerGilissen Asset Management N.V. weten dat de jaarrekening over 2019 vanaf heden kosteloos verkrijgbaar is ten kantore van InsingerGilissen Asset Management N.V. en tevens is gepubliceerd op haar website:

 

 • InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

  -        InsingerGilissen Real Estate Equity Fund

  -        InsingerGilissen European Large Cap Fund

  -        InsingerGilissen European Mid Fund

  -        InsingerGilissen Fixed Income Strategy Fund

   

 • Index Umbrella Fund

  -        Sustainable Europe Index Fund

  -        Sustainable World Index Fund

  -        Sustainable North America Fund

   

 • Beheerstrategie N.V.

  -        Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven

  -        Gematigd Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven

  -        Gebalanceerd Beleggingsfondsen ex Alternatieven

  -        Gematigd Defensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven

  -        Offensief met Alternatieven

  -        Gematigd Offensief met Alternatieven

  -        Gebalanceerd met Alternatieven

  -        Gematigd Defensief met Alternatieven

  -        Offensief Duurzaam

  -        Gematigd Offensief Duurzaam

  -        Gebalanceerd Duurzaam

  -        Gematigd Defensief Duurzaam

  -        Offensief Beleggingsfondsen Duurzaam

  -        Gematigd Offensief Beleggingsfondsen Duurzaam

  -        Gebalanceerd Beleggingsfondsen Duurzaam

  -        Gematigd Defensief Beleggingsfondsen Duurzaam

  -        Offensief Beleggingsfondsen met Alternatieven

  -        Gematigd Offensief Beleggingsfondsen met Alternatieven

  -        Gebalanceerd Beleggingsfondsen met Alternatieven

  -        Gematigd Defensief Beleggingsfondsen met Alternatieven

  -        Dynamic Fixed Income

  -        Offensief Direct

  -        Gematigd Offensief Direct

  -        Gebalanceerd Direct

  -        Gematigd Defensief Direct

  -        Multi Manager Equity

  -        Multi Manager Balanced

  -        Multi Manager Defensive Balanced

  -        Multi Manager Defensive

17 mei 2019 - Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.

Wij nodigen aandeelhouders van het InsingerGilissen Umbrella Fund N.V. uit om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 28 juni bij te wonen op de Herengracht 537 in Amsterdam.

Agenda:

 • Opening
 • Verslag van de Directie over de verslagperiode eindigend op 31 december 2018
 • Vaststellen van de 2018 jaarrekening en bestemming van het resultaat (stempunt)
 • Verlenen van decharge aan de Directie (stempunt)
 • Opdracht tot onderzoek 2019 jaarrekening aan PricewaterhouseCoopers Accountants NV (stempunt)
 • Rondvraag
 • Sluiting

 Klik hier voor meer informatie over het aanmeldingsproces en andere relevante informatie voor deze vergadering.

Stopzetten UK reporting fund status van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. – Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund (ISIN: NL0000285591)

Alleen relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in de Verenigde Koninkrijk Engeland.

Bovengenoemd Fonds verklaart dat de UK Reporting Fund status onder “Regulation 116” zoals deze wordt uitgevoerd door HMRC, de Engelse Belastingdienst,  per 31 december 2018 voor bovengenoemde aandeelklasse zal worden beëindigd. De beleggers worden van deze status voor 31 december 2018 geïnformeerd door publicatie van deze informatie op insinger.gilissen.nl

28 juni 2018 - Reportable Income rapport 2017 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund

Reportable Income rapport 2017 Insinger de Beaufort Real Estate Equity Fund
Uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 

Deze informatie is uitsluitend relevant voor beleggers die belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk. Twijfelt u eraan of u belastingplichtig bent in het Verenigd Koninkrijk, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw belastingadviseur.

15 mei 2018 - Aankondiging jaarvergadering

AvA Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. 26 juni 2018