InsingerGilissen - Beleggingsfondsen

Aanvullende informatie

30 augustus 2019 -  Oproep Bijzondere Aandeelhoudersvergadering InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Als gevolg van geen quorum op de aandeelhoudersvergadering gehouden op 29 augustus 2019 is een 2e Bijzondere Aandeelhoudersvergadering opgeroepen op 9 september 2019.Voor meer informatie, bijgaand de Oproep van deze Bijzondere Aandeelhoudersvergadering (alleen in het Engels beschikbaar).

Management Board van InsingerGilissen Manager Selection SICAV

25 juli 2019 – Informatie en Toelichting op fusie tussen InsingerGilissen Manager Selection SICAV en Beheerstrategie N.V.

Het bestuur van InsingerGilissen Manager Selection SICAV (hierna: het Luxemburgse fonds) en het bestuur van Beheerstrategie N.V. (hierna het Nederlandse fonds) hebben zich voorgenomen de voornoemde fondsen te laten fuseren. Er zal sprake zijn van een juridische fusie waarbij het Luxemburgse fonds zal verdwijnen en het Nederlandse fonds zal blijven bestaan.

 

De fusie zal in september 2019 plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) en van de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM).

 

Als gevolg van deze juridische fusie zullen aandeelhouders in het Luxemburgse fonds aandelen in het Nederlandse fonds van dezelfde waarde ontvangen. Om de aandelen in het Nederlandse fonds te ontvangen hoeven de beleggers niets te doen. Zij ontvangen de aandelen in het Nederlandse fonds van rechtswege omdat sprake is van een juridische fusie. De conversie koers zal zijn 1 aandeel Nederlands fonds voor 1 aandeel Luxemburg fonds.

 

Voor ieder subfonds van het Luxemburgse fonds (hierna: Luxemburgs subfonds) zal  een subfonds van het Nederlandse fonds (hierna: Nederlands subfonds) worden  gestart. In onderstaand overzicht is weergegeven wat de belegger die een positie in één of meerdere  Luxemburgs subfondsen heeft, zal ontvangen in het respectievelijke Nederlands subfonds:

ISIN  Naam Luxemburgs subfonds    ISIN  Naam Nederlands subfonds   
LU0110717245  InsingerGilissen Multi-Manager Equity  >  NL0013689193  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Equity *
LU1827047843  InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth  >  NL0013689235  Beheerstrategie N.V. -  Gematigd Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven
LU0110718136  InsingerGilissen Multi-Manager Balanced  >  NL0013689201  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Balanced *
LU0407091346  InsingerGilissen Multi-Manager Defensive Balanced  >  NL0013689219  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Defensive Balanced *         
LU1471695236  InsingerGilissen Multi-Manager Defensive  >  NL0013689227  Beheerstrategie N.V. - Multi Manager Defensive *

De fusie brengt voor de beleggers in de Luxemburgse subfondsen enkele wijzigingen met zich mee:

 • Verandering van de vestigingsplaats van het fonds van Luxemburg naar Nederland.

 • In plaats van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier; CSSF) zal de Nederlandse toezichthouder (Autoriteit Financiële Markten; AFM) toezicht op fondsen houden.

 • De lopende kosten zullen naar verwachting ongeveer 0,10% á 0,12% op jaarbasis lager uitkomen (m.u.v. InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth).

 • In plaats van Kredietrust Luxembourg S.A., gevestigd te Luxemburg (de beheerder van de Luxemburgse subfondsen) zal InsingerGilissen Asset Management N.V., gevestigd te Amsterdam (de beheerder van de Nederlandse subfondsen) de beheerder zijn.

 • In plaats van KBL European Private Bankers S.A., gevestigd te Luxemburg, zal The Bank of New York Mellon SA/NV, gevestigd te Brussel met bijkantoor te Amsterdam, de bewaarder van de fondsen zijn.

 Ongewijzigd blijft:

 • Het beleggingsbeleid en de portefeuillebeheerder (blijft InsingerGilissen Bankiers N.V.)

 • De lopende kosten van het InsingerGilissen Core Funds Moderate Growth fund dat zal worden voortgezet door Beheerstrategie N.V. – Gematigd Offensief Beleggingsfondsen ex Alternatieven.

Aandeelhouders in het Luxemburgse fonds die zijn opgenomen in het aandeelhoudersregister zullen een uitnodiging ontvangen voor de buitengewone algemene  vergadering van aandeelhouders in het bijzijn van een notaris die zal worden gehouden in op het adres ten kantore van Loyens & Loeff Luxembourg S.à.r.l. , 8-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg op 29 augustus 2019 om 10u30  om te beraadslagen over:

 1. de voorwaarden van de fusie;

 2. de naar Luxemburgs recht vereiste documenten en de inspectie daarvan;

 3. de goedkeuring van de voorwaarden en het besluit om de fusie te laten plaatsvinden;

 4. ieder andere aangelegenheid.

 Meer informatie over de voorgenomen fusie kunt u lezen in de volgende (Engels- en Franstalige) documenten:

De volgende (bijlagen bij bovengenoemde) documenten zijn kosteloos verkrijgbaar bij de beheerders van beide fondsen:

 • Assurance Report Independent Accountant section 2:328 subsection 2 of the Dutch Civil code
 • Independent Auditor’s report pursuant to section 2:328 subsection 1 of the Dutch Civil code 
 • Report of the ‘Réviseur d’entreprises agréé’ on the proposal for cross-border merger of InsingerGilissen Manager Selection SICAV into Beheerstrategie N.V.
 • Interim Balance InsingerGilissen Manager Selection SICAV
 • Interim Balance Beheerstrategie N.V. 
 • 2016 and 2017 Annual Report Insinger de Beaufort Manager Selection SICAV
 • 2018 Annual Report InsingerGilissen Manager Selection SICAV

Luxemburg,

Management Board van InsingerGilissen Manager Selection SICAV

 

Amsterdam,

InsingerGilissen Asset Management N.V. – beheerder van Beheerstrategie N.V.

 

*)  De prospectussen van de Nederlandse subfondsen en het basisprospectus van Beheerstrategie N.V. zijn te vinden op de pagina van Beheerstrategie N.V.


(Half)Jaarverslagen InsingerGilissen Manager Selection SICAV *)

Onderstaande informatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

 • InsingerGilissen Multi-Manager Equity
 • InsingerGilissen Multi-Manager Balanced
 • InsingerGilissen Multi-Manager Defensive Balanced
 • InsingerGilissen Multi-Manager Defensive 

 

 *) InsingerGilissen Manager Selection SICAV is op 9 september 2019 gefuseerd met Beheerstrategie N,V, en zijn de subfondsen van Insingergilissen Manager Selection SICAV voortgezet als subfondsen van Beheerstrategie N.V. klik hier voor verdere informatie over deze subfondsen vanaf 9 September 2019.