Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacy

Onze dienstverlening draait om gegevens; uw persoonsgegevens.  Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons essentieel. Uw vragen over hoe uw gegevens worden gebruikt beantwoorden wij graag.

 

In dit Privacy Statement vindt u zulke antwoorden in het kort. Voor verdere vragen of opmerkingen, kunt u altijd contact opnemen met onze Data Protection Officer (contactgegevens hieronder).

 

Voor een overzicht van wat wij in ieder geval als (categorieën van) persoonsgegevens beschouwen, verwijzen wij u graag naar deze pagina. De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar wij verwerken ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel, voor controle- of marketingdoeleinden.

 

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik noodzakelijk is. Wilt u meer specifiek weten welke (categorieën van) gegevens voor welke doelen worden ingezet, beveiligd en bewaard?

 

Wij delen uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:

  • toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is
  • onze opdrachtnemers, zoals bijvoorbeeld beurzen en onze moedermaatschappij, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ter bescherming van gerechtvaardigde belangen.

In dergelijke gevallen zullen altijd heldere afspraken bestaan met zulke derden, over onze verantwoordelijkheid voor uw gegevens. In het kader van beleggingsdiensten, ook buiten Europa, zijn wij bijvoorbeeld op grond van MiFID II of anti-witwasregels wettelijk verplicht transactiegegevens, inclusief uw rekeningnummer en BSN nummer te delen met (fiscale) toezichthouders, ook buiten Europa.

 

Wanneer uw gegevens op die manier buiten Europa kunnen worden gedeeld, doen wij dat alleen op basis van door de Europese wetgever voorgeschreven afspraken of op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld bij het terugvorderen van bronbelasting.       

 

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw – in de zin van de privacy wetgeving - ‘bijzondere gegevens’. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd, omdat ze in het bijzonder iets kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer.

 

Onze ervaring leert dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of bepaalde voorkeuren toevertrouwen. Omdat zij dat, net als wij, relevant vinden voor optimale bepaling van de passendheid of geschiktheid van onze dienstverlening en producten. Als u ons zulke bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor ons gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is.

 

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert, wanneer u uw toestemming wilt intrekken. Zolang wij ondanks uw onthouden toestemming in staat zijn en blijven de passendheid en geschiktheid voor dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen en de dienstverlening eventueel  gewijzigd voortzetten.

 

Het kan echter óók betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken. Omdat wij in zo’n geval niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

 

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die u inschakelt. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met onze toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens:

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

 

Onze eigen Data Protection Officer kunt u bereiken via:

 

InsingerGilissen Bankiers N.V.

T.a.v. Data Protection Officer

Herengracht 537

1017 BV Amsterdam

+31 (0)20 5215 000

privacy@insingergilissen.nl

 

Omwille van uw veiligheid, kan de Data Protection Officer u vragen uzelf te identificeren, alvorens inhoudelijk op uw verzoek in te gaan. Bij inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegenover onze belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de wet, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

InsingerGilissen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

InsingerGilissen maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Doel van cookies

InsingerGilissen gebruikt cookies om het inloggen op de website mogelijk te maken en uw instellingen te onthouden. Daarnaast worden er op onze website cookies gebruikt die bijhouden welke pagina’s u hebt bezocht.

Afzender van cookies

De afzender van cookies is InsingerGilissen.

Afmelden cookies

U heeft altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser of een van de verwijzingen onderaan dit bericht. Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor het apparaat en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.