Privacy & Cookies

Cookies & Privacy

Cookies

InsingerGilissen maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparatuur wordt opgeslagen.

Doel van cookies

InsingerGilissen gebruikt cookies om het inloggen op de website mogelijk te maken en uw instellingen te onthouden. Daarnaast worden er op onze website cookies gebruikt die bijhouden welke pagina’s u hebt bezocht.

Afzender van cookies

De afzender van cookies is InsingerGilissen.

Afmelden cookies

U heeft altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser of een van de verwijzingen onderaan dit bericht. Het uitschakelen van cookies kan het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor het apparaat en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere browsers of computers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy statement InsingerGilissen

Deze website wordt beheerd door InsingerGilissen Bankiers N.V. ("InsingerGilissen"). Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan InsingerGilissen persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens

aan u) als indirect. InsingerGilissen zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door InsingerGilissen met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

InsingerGilissen verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

De manier waarop InsingerGilissen persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen 

Bijzondere persoonsgegevens

In gevallen waarin InsingerGilissen bijzondere persoonsgegevens wil verwerken, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met InsingerGilissen

Indien u geen marketinginformatie van InsingerGilissen wenst te ontvangen of als u vragen hebt over dit Privacy Statement, over onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, dan kunt u contact opnemen met InsingerGilissen  door een mail te sturen naar info@insingergilissen.com of door een brief te sturen naar InsingerGilissen, Herengracht 537, 1017 BV in Amsterdam.

Wijzigingen Privacy Statement

InsingerGilissen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.