Weekagenda door chief investment strategist George Raven

Macro-economie George Raven, 09 SEP 2019

De komende week weinig belangrijke statistieken. In de Europese industriƫle productiecijfers over juli wordt een duidelijke verbetering verwacht ten opzichte van de zwakke maand daarvoor, maar voor de eurozone als geheel wordt toch per saldo nog een lichte krimp verwacht.

Aan de andere kant van de oceaan zal de belangstelling het meest uitgaan naar de inflatiecijfers op donderdag en de detailhandelsomzetten op vrijdag. De wereldeconomie moet het het laatste jaar vooral hebben van de consumentenbestedingen zodat de detailhandelscijfers en het consumentenvertrouwen op vrijdag scherp in de gaten worden gehouden.

Met weinig belangrijke statistieken wordt de vergadering van de ECB op donderdag veruit het hoogtepunt van de week. Voor de heer Draghi de laatste vergadering die hij voorzit voordat mevrouw Lagarde het overneemt. Het belangrijkste leningtarief blijft waarschijnlijk op nul liggen, belangrijker is wat er gebeurt met het depositotarief, de rente die banken moeten betalen (!) om overtollige reserves bij de ECB te plaatsen. Dit tarief is al geruime tijd negatief (momenteel -0,4%), maar wordt naar verwachting nog verder verlaagd, tot -0,5% of zelfs -0,6%. Vooral banken uit het noorden van Europa, waaronder de Nederlandse banken, hebben zwaar te lijden onder deze negatieve ‘spaarrente’ en de verwachting is dan ook dat Draghi een afscheidscadeautje presenteert door een gedeelte van hun reserves vrij te stellen van het negatieve depositotarief. Het is niet eenvoudig om het depositotarief op te splitsen in een negatief tarief en een nultarief zonder ongewenste neveneffecten op te roepen en het is dan ook nog niet zeker of de ECB het zal doen. Een ander vraagteken is of de ECB opnieuw een programma van kwantitatieve verruiming zal opstarten, waarmee in de eurozone obligaties kunnen worden opgekocht om de obligatierente te drukken. Noordelijke centrale banken als de Nederlandsche Bank en de Bundesbank betwijfelen de noodzaak van een nieuw verruimingsprogramma gezien de reeds zeer lage obligatierentes, maar de markt verwacht toch dat dit het tweede afscheidscadeautje van Draghi wordt. Al met al zijn de verwachtingen voor Draghi’s laatste ECB vergadering hooggespannen en zijn tegenvallers bepaald niet uitgesloten. Donderdag wordt daarom een zeer belangrijke dag voor de financiële markten.

Hoewel het kwartaalresultatenseizoen eigenlijk is afgelopen, toch enkele belangrijke bedrijfsresultaten de komende week, waaronder die van het Canadese Hudson’s Bay, het warenhuis dat heeft besloten zich eind dit jaar uit Nederland terug te trekken:

Maandag 9 september: geen belangrijke resultaten

Dinsdag 10 september: geen belangrijke resultaten

Woensdag 11 september: Inditex

Donderdag 12 september: Hudson’s Bay, Kroger, Broadcom, Oracle

Vrijdag 13 september: geen belangrijke resultaten

 

Download Bestand