Counterpoint 2021 Midyear Update

Counterpoint 2021 Midyear Update

Van herstel naar groei - onze halfjaarlijkse beleggingsvooruitzichten wijzen op een optimistische visie op de wereldeconomie en de aandelenmarkten, ondanks zorgen over de inflatie op de korte termijn en een verwachte hogere volatiliteit.
Onder aanvoering van de Verenigde Staten zal de mondiale economische groei voor de rest van het jaar sterk blijven, waarbij een groot deel van de wereld tegen eind 2021 weer het niveau van vóór de pandemie zal hebben bereikt. Beleidsmakers zullen de economische activiteit en de werkgelegenheid blijven ondersteunen, onder meer door een inflatoir beleid te voeren - wat zal leiden tot hogere activaprijzen, zelfs als de huidige inflatiegolf van de consumentenprijzen tijdelijk blijkt.

chart 1
Op volle toeren draaien
De consensusovertuiging: De economie raakt oververhit of we hebben het beste van de opleving na de pandemie alweer achter de rug. Beide opties zijn een bron van zorg.

Contrapunt: Wij zijn optimistischer dan de meesten. Volgens onze inschatting willen de beleidsmakers de economie op volle toeren laten draaien, omdat er nog een aanzienlijke reservecapaciteit is. Hiervoor zullen ze gebruik maken van stimuleringsmaatregelen van de overheid. We zien slechts beperkte risico’s op oververhitting en denken dat de groei de rest van het jaar krachtig zal blijven. Cyclisch herstel en reflatie spelen nog steeds een rol.
chart 2
De bedrieglijke inflatiepiek
De consensusovertuiging: Er zijn twee stromingen: sommige analisten geloven dat we op weg zijn naar een structurele opleving van de inflatie, terwijl hun tegenhangers ervan uitgaan dat de desinflatie uiteindelijk stevig verankerd zal blijven. De inflatierisico’s zijn dus toegenomen.

Contrapunt: Hoewel we een aanhoudende inflatie in de koersen van beleggingen zien, denken we dat de inflatie in de consumentenprijzen na een tijdelijke piek waarschijnlijk gematigd zal blijven. De arbeidsmarkten zullen de inflatie waarschijnlijk slechts geleidelijk aan opdrijven, en daarom denken wij dat de belangrijkste centrale banken hun beleid voorlopig niet zullen aanscherpen. Op lange termijn zullen de technologische innovatie en de vergrijzing van de bevolking waarschijnlijk blijven fungeren als inflatieremmers.
chart 3
Langer steiler
De consensusovertuiging: Naarmate de cyclus zich ontwikkelt, zal de rentecurve met het zicht op renteverhogingen afvlakken. De markt rekent op een eerste renteverhoging door de Fed aan het begin van 2023, met mogelijk al een eerste stijging in 2022.

Contrapunt: Hoewel dit meestal gebeurt wanneer de economische activiteit het midden van de cyclus bereikt, denken wij dat de centrale banken hun regeringen in staat willen stellen om de grootschalige stimuleringsprogramma’s te financieren tegen betaalbare tarieven. We denken dat de centrale banken trager zullen zijn dan de markt denkt met het verkrappen van het monetaire beleid. Zij zullen binnen een redelijke marge een stijging van de langetermijnrente toestaan, als dit het gevolg is van een snellere groei, terwijl zij de kortetermijnrente op een zeer laag niveau zullen houden.
chart 4
De macht van woorden
De consensusovertuiging: De marktomstandigheden kunnen volatieler worden omdat beleidsmakers minder munitie hebben voor als het misgaat en het moeilijk is om de stimulerende overheidssteun in te trekken.

Contrapunt: Wij zijn het ermee eens dat de volatiliteit waarschijnlijk zal toenemen. Maar de aard van deze potentiële stijging schatten wij anders in. Onverwachte gebeurtenissen, zoals nieuwe virusvarianten, kunnen het economisch herstel verstoren. Maar het grootste risico is volgens ons “te veel van het goede”: een sterker dan verwachte groei en misschien een langere periode van inflatie. Dit kan leiden tot koersdalingen op de obligatiemarkten, waarbij de rentecurves afvlakken en beleggers testen of de centrale banken werkelijk zo vastberaden zijn om de korte rentetarieven niet te verhogen. Zonder direct te leiden tot hogere volatiliteit op de aandelenmarkten, zou de hogere volatiliteit op de obligatiemarkten negatieve gevolgen kunnen hebben voor risicovolle beleggingen, zeker op een moment dat er gesproken wordt over het verminderen van obligatieaankopen. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit alles in een rechte lijn zal verlopen. We houden eerder rekening met afwisselend perioden van stijgende obligatierentes en perioden van outperformance van risicovolle beleggingen.
chart 5
Back to the future
De consensusovertuiging: Over het geheel genomen zal de groei in de productiviteit op lange termijn waarschijnlijk matig blijven, en we weten niet of deze ooit echt zal aantrekken.

Contrapunt: Een ondergewaardeerde erfenis van de pandemie is dat deze de overstap van fysiek naar digitaal heeft versneld. Bovendien is er sprake van baanbrekende innovatie, sterk stijgende kapitaaluitgaven voor technologie en een snelle invoering van nieuwe technologieën. Dit kan de productiviteit, de inkomens en de economische groei stimuleren. Hoewel de vroege fasen van een cyclus doorgaans worden geassocieerd met outperformance in beleggingen die een hefboomeffect hebben op snellere groei en die profiteren van steilere rentecurves, zijn we positief over ontwikkelingen als technologische ontwrichting en denken wij dat de pandemie dit proces waarschijnlijk heeft versneld. Hoewel een correcte inschatting van de fijnere nuances even belangrijk is als het zicht op de bredere macrotrend, is onze prognose op langere termijn positiever dan de gemiddelde marktvoorspelling.